Stede Broec

Ontwikkeling taken gemeente Stede Broec 2016 - 2020

In onderstaande staafdiagram treft u de ontwikkeling aan voor de taken (aantallen uitgevoerd) die wij voor uw gemeente hebben uitgevoerd van 2016 tot en met het jaar 2020.

taakontwikkeling Stede Broec 2016-2020

Toelichting:

  • Regulering; vergunningen en meldingen
  • Toezicht en handhaving; meldingen overlast, calamiteiten en controles op voorschriften.
  • Specialisme en advies; specialistisch advies bij omgevingsvergunningen, meldingen activiteitenbesluit of ruimtelijke ontwikkelingen over de onderwerpen duurzaamheid, klimaat, bodem, geluid, lucht, licht, geur, natuur, externe veiligheid en archeologie. Geluidsmetingen, akoestisch en bodemonderzoek, subsidieaanvragen.
Over onze taken

Sinds de start van de OD NHN op 1 januari 2014 is het door de deelnemers ingebrachte takenpakket aanzienlijk gegroeid. De uitvoering van landelijk verplichte basistaken staat vanzelfsprekend centraal, maar er zijn in de afgelopen jaren ook diverse nieuwe taken ingebracht.

Oorzaak daarvan is de toenemende vraag uit de markt naar producten, diensten en adviezen en doordat deelnemers een breder takenpakket afnemen. Ook is de behoefte aan incidentele producten (veelal in projectvorm) toegenomen. Steeds meer deelnemers vertrouwen extra werk aan ons toe.

Taakkleuren

Momenteel voert de OD NHN leefomgevingstaken uit binnen de kleursporen grijs (milieu), groen (natuur), blauw (water) en rood (advisering bij ruimtelijke plannen).

Het is dan ook de verwachting dat het takenpakket zich – naast de huidige uitvoeringstaken – nog meer richting dat van een omgevingsdienst en kennisorganisatie ontwikkelt. Dat is onze ambitie, en feitelijk de – organisch gegroeide – situatie over de afgelopen jaren.

Gezamenlijk

Wij vertrouwen er op dat de OD NHN als natuurlijke (gespreks)partner wordt gezien,  wanneer deelnemers overwegen om taken gezamenlijk te organiseren. De gemeenschappelijke regeling en de staande organisatie zijn daarop toegerust.

De OD NHN garandeert u nu en in de toekomst kwaliteit en continuïteit.

Vragen

Heeft u als raadslid een specifieke vraag over ons takkenpakket of de uitgevoerde taken voor uw gemeente? Neemt u gerust contact met ons op. We beantwoorden uw vragen graag.

Stede Broec - Bovenkarspel - Streekbos