Uitbreiding elektriciteitsnet Noord-Holland

Het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland heeft op verschillende plekken zijn maximale capaciteit bereikt. Daarom moet het zo snel mogelijk worden uitgebreid.
De omgevingsdienst denkt graag in een vroegtijdig stadium met u als gemeente
mee over netuitbreidingsplannen. Lees meer in dit informatieblad, zodat netuitbreiding niet wordt vertraagd.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Uitbreiding elektriciteitsnet Noord-Holland’, pdf, 4MB