Algemene bestuursvergadering RUD NHN 15 mei 2014

Op 15 mei 2014 zal om 10.30 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord plaatsvinden. Deze vergadering is openbaar en u treft op onze website hiervoor de agenda aan.

ALGEMENE BESTUURSVERGADERING RUD NHN

datum: Donderdag 15 mei 2014

tijd:       10.30 uur

plaats: Dampten 2 Hoorn

AGENDA

Opening / mededelingen / vaststellen agenda

Kennismaking voor de AB-leden

De AB-leden stellen zich voor.

De staf en het MT stellen zich voor.

Voorlichting over de stand van zaken procedure benoeming DB en kiezen voorzitter

Presentatie RUD algemeen

De secretaris / algemeen directeur (de heer A. Bouwens) geeft een presentatie over de RUD in algemene zin. Aan de orde komen onder andere de achtergrond, de inrichting, doelstellingen, opdracht, taken en (bestuurlijke) verantwoording. Tevens geeft hij een doorkijkje naar de toekomst.

Presentatie Financiële zaken

Een presentatie over de begroting en jaarrekening en de besluitvormingscyclus daarvan. Deze stukken worden op 26 juni in het AB vastgesteld.

Presentatie van een casus

Er wordt een presentatie van een casus gegeven die het werkveld van de RUD illustreert.

Rondvraag