André Bouwens directeur nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst NHN

De heer drs. André Bouwens, woonachtig in Spierdijk, is aangesteld als directeur van de nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Op dit moment is hij nog directeur van de milieudienst Kop van Noord-Holland te Schagen. De heer Bouwens zal per 15 april 2013 leiding geven aan het inrichten van de nieuwe overheidsdienst die naar verwachting op 1 juli 2013 zal zijn opgericht.

foto André BouwensDe RUD NHN wordt gevormd door de provincie Noord-Holland en 17 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. De dienst voert in opdracht van deze gemeenten en de provincie milieutaken uit. De huidige drie milieudiensten in de regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland gaan op in de nieuwe RUD. In de organisatie komen circa 140 medewerkers te werken voor een gebied dat zich uitstrekt van Castricum, Enkhuizen tot aan het puntje van Texel.
De taakuitvoering richt zich vooral op de circa 17.000 bedrijven en instellingen in dit gebied.

Oprichting van uitvoeringsdiensten

Het kabinetsbeleid is om in Nederland zogenaamde regionale uitvoeringsdiensten te vormen. De landelijke doelstelling hierbij is om de kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren. Zo is bepaald dat er ook in Noord-Holland Noord een RUD wordt gevormd.

Een nieuwe directeur voor een nieuwe organisatie

“Ik zie enorm uit om samen met de medewerkers de Regionale Uitvoeringsdienst in Noord-Holland Noord vorm te geven”, vertelt André Bouwens enthousiast. “Ik mocht zeven jaar geleden ook leiding geven aan het bouwen van de milieudienst Kop van Noord-Holland. Ik weet hoe belangrijk samenwerking daarbij is en om een gespecialiseerde organisatie op te zetten die efficiënt en effectief zijn diensten aanbiedt. Het is een eer en een uitdaging om deze ervaring in dienst te stellen van de nieuwe regionale organisatie”.