Nieuwe landelijke subsidieregeling verduurzaming eigen woning

Vanaf 15 september 2016 kunnen particuliere woningeigenaren en VVE's subsidie aanvragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen.

De subsidie is ongeveer 20 procent van de isolatiekosten en 150 euro voor het opstellen van een energieadvies. Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.

Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een vraaggestuurd ventilatiesysteem. Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Meer informatie voor woningeigenaren vindt u hier.

Meer informatie voor Verenigingen van Eigenaar vindt u hier.

Financiering en andere subsidieregeling

Het is ook mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. De nieuwe subsidie en zo’n lening zijn te combineren. Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel is een investeringssubsidie duurzame energie beschikbaar.

Een aantal gemeenten hebben nog een eigen subsidieregeling voor het verduurzamen van de eigen woning. Deze regeling is in de meeste gevallen van toepassing op de kleinere ingrepen. De landelijke regeling kunt u gebruiken voor grootschalige ingrepen. U mag de gemeentelijke subsidieregeling (indien van toepassing) niet stapelen met deze landelijke regeling.

Campagne energiebesparing

Medio oktober start het Rijk een driejarige campagne over energiebesparing. De campagne richt zich op huiseigenaren die al wel energiebesparende maatregelen overwegen, maar die nog niet hebben genomen. In de eerste deelcampagne komt ook de nieuwe subsidiemogelijkheid aan de orde. Een campagnesite bundelt informatie over energiebesparing en biedt in een aantal stappen een overzicht van de mogelijkheden op maat aan. De campagne stelt komende jaren verschillende thema’s binnen energiebesparing centraal.

 

De officiële publicatie van de subsidie-regeling vindt u hier.