Nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Bergen geopend

Vanaf 27 april 2016 kunt u als woningeigenaar in Bergen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van na-isolatie en HR++ glas. Nieuw dit jaar is dat er ook subsidie beschikbaar is voor een thuisaccu (voor het opslaan van zelf opgewekte elektriciteit), laagtemperatuur vloer- of wandverwarming en een douche-WTW (warmteterugwin-installatie).

Subsidie

De gemeente Bergen heeft dit jaar weer subsidie beschikbaar gesteld voor particuliere huiseigenaren om energiebesparende maatregelen aan hun woning te treffen. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is € 25.000,- per jaar beschikbaar voor deze subsidieregeling. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als het budget op is, worden er geen nieuwe aanvragen meer behandeld en stopt de regeling.

Subsidie is mogelijk voor isolatie, HR ++ glas, lage temperatuurverwarming, douche warmteterugwin-installatie en thuisaccu’s. Het isolatiemateriaal moet wel voldoen aan hoge eisen. Wanneer voor 1 maatregel subsidie wordt aangevraagd bedraagt de subsidie 10% van de kosten van het materiaal en de installatie met een maximum van € 500,- per adres. Bij 2 of meer maatregelen bedraagt het subsidiebedrag 15% van de kosten met een maximum van € 750,-. Doe-het-zelfisolatie valt niet onder de subsidieverordening.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via het aanvraagformulier. Bij de aanvraag moet een offerte of factuur worden meegestuurd. U kunt voor meerdere maatregelen tegelijkertijd subsidie aanvragen. Het is wel van belang dat in de offerte de kosten per maatregel apart worden aangegeven. Dus als u zowel dak- als vloerisolatie laat aanbrengen, dan in de offerte duidelijk laten aangeven hoeveel de dakisolatie kost en hoeveel de vloerisolatie kost. Verder moet ook de Rc-waarde worden vermeld.

U kunt de regeling en het aanvraagformulier terugvinden zowel op de website van de gemeente Bergen en op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. De RUD voert de regeling uit voor de gemeente. Het aanvraagformulier dient u dan ook bij hun in te dienen, per post of via e-mail. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de subsidietelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord op telefoonnummer (088) 10 21 300 of mailen naar info@rudnhn.nl.