Nieuwe subsidieregeling gemeente Schagen geopend

Woningeigenaren kunnen weer subsidie voor energiebesparing aanvragen

Vanaf 13 mei 2016 kunnen alle woningeigenaren in de gemeente Schagen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van na-isolatie, HR++  glas en lage temperatuurverwarming.

 

Subsidieregeling

Woningeigenaren kunnen voor één maatregel maximaal € 500,- subsidie ontvangen en voor twee of meer maatregelen totaal maximaal € 750,- subsidie. De subsidie wordt berekend over het totaal van kosten voor de maatregel, arbeidskosten en BTW. Subsidie is mogelijk voor materialen met een minimale isolatiewaarde (R- of U-waarde), In de bijlage van de regeling is te zien voor welke materialen. Als bij monumenten en monumentale paden deze isolatiewaarde om bouwtechnische of welstandsbepalingen niet mogelijk is, dan kan verzocht worden de subsidieaanvraag toch toe te kennen. Dit staat in artikel 10 van de regeling. De subsidieregeling vindt u op www.overheid.nl. De regeling geldt tot 31 december 2018. Per jaar is er een bepaald budget beschikbaar, als dit op is stopt de regeling voor dat jaar en gaat weer in als er voor het volgende jaar weer een budget beschikbaar is. Dit wordt vooraf bekendgemaakt. Voor 2016 is een budget van € 30.000 beschikbaar. De afhandeling van de aanvragen gebeurt door de Regionaal Uitvoeringsdienst Noord-Holland (RUD NHN)en op volgorde van datum van binnenkomst.

 

Eerst aanvraag, dan aanschaf

Heel belangrijk om te weten is dat de inwoners eerst de aanvraag moeten indienen voordat deze wordt aangeschaft. Er wordt namelijk achteraf geen subsidie meer toegekend. De aanvraagformulieren voor 2016 is te vinden op de website van de gemeente Schagen en op de website van de RUD.