Subsidiepot Hoorn 2016 alweer leeg

Het subsidiebudget van 100.000 euro voor energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen is op. Vanaf 30 maart 2016 konden geïnteresseerden een aanvraag indienen. Er zijn nu 260 aanvragen binnengekomen waardoor het volledige subsidiebudget is verbruikt. Dit betekent ruim 1,2 miljoen euro aan geplande duurzame investeringen in de gemeente Hoorn.

Samen werken aan een duurzame stad

De gemeente Hoorn vindt duurzaamheid belangrijk. Dat wordt goed zichtbaar in het duurzaamheidsprogramma Puur Hoorn. De ambitie is groot en de eindbestemming duidelijk: een klimaatneutrale stad in 2040. Met de subsidieregeling energiebesparende maatregelen helpt Puur Hoorn particuliere huiseigenaren die willen investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Want samen werken we aan de duurzame stad.

Een groot succes

De subsidie energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen is een groot succes. Vorig jaar was de pot zelfs in één dag leeg. Daarom zijn in 2016 de voorwaarden van de subsidie aangepast en is het beschikbare bedrag verhoogd naar 100.000 euro. Dit jaar hebben twee keer zo veel huishoudens kunnen profiteren van de subsidie ten opzichte van vorig jaar.

Zonnepanelen populair

Meer dan 70% van de mensen heeft de subsidie aangevraagd voor de aanschaf van zonnepanelen. Zonnepanelen zijn voor particulier woningeigenaren een bekende en effectieve energiebesparende maatregel. Er zijn ook tal van andere energiebesparende maatregelen die men kan treffen als: dak-, vloer-, spouwmuur- en paneelisolatie,  HR++ glas en groene daken.

Landelijke subsidie

Wilt u ook graag energiebesparende maatregelen nemen? Kijk dan voor gratis advies op www.duurzaambouwloket.nl. Daar vindt u ook meer informatie over welke landelijke subsidie mogelijkheden er zijn.