Opheffing jachtverbod

Het jachtverbod, eerder afgegeven in verband met de vogelgriep, is met ingang van 9 december 2016 opgeheven.

Voor het toezichtsgebied rond Biddinghuizen blijft het jachtverbod wel gelden.

Voor meer informatie en het laatste nieuws over de vogelgriep, raadpleeg de website van de Rijksoverheid.