Controles bij opslagen agrarisch afval

In het voor- en najaar van 2017 worden door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord(RUD NHN), het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier(HHNK) en de milieupolitie  opslagen van agrarisch groenafval en composteringshopen gecontroleerd. Het doel van deze gezamenlijke controles is het creëren van bewustwording en daarmee het voorkomen van bodem- en watervervuiling.

De laatste jaren worden bij milieu-inspecties steeds vaker ondeugdelijke en groter wordende composteringshopen en opslagen van agrarisch groenafval (zoals vaste mest en bloembollenrestanten) aangetroffen, vooral bij bloembollentelers en akkerbouwers. Daarom gaan de drie overheidsdiensten specifiek hierop controleren.

Bij de controles wordt gekeken of er geen vocht uit de opslagen in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomt en of de opslag niet te dicht bij het oppervlaktewater of woningen ligt. Ook wordt gecontroleerd of er een vergunning nodig is en of de opslag past binnen het bestemmingsplan.

Ook de brancheorganisaties LTO Noord en de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) steunen de verantwoorde opslag van agrarisch groenafval en composteringshopen.

Meer informatie?

Heeft u advies of informatie nodig? Check dan de pagina agrarisch afval op onze website of de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier . Voor meer specifieke informatie over composteren of het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen kunt u de website van Infomil raadplegen onder het kopje Activiteitenbesluit.