BIJ12 beheert per 10 juli kennisdocumenten Soorten

Vanaf 10 juli 2017 stelt BIJ12 via zijn website de kennisdocumenten Soorten beschikbaar. In de kennisdocumenten staan preventieve maatregelen bij activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde diersoorten. Voorheen stonden deze documenten als soortenstandaards op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De huidige soortenstandaards zijn aangepast naar kennisdocumenten over diersoorten. Dit is nodig vanwege de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari 2017. Onder deze nieuwe wet ligt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffing en vrijstellingen voor het overgrote deel bij de provincies. Zij hebben nu meer vrijheid voor de invulling van hun eigen natuurbeleid, waaronder de bescherming van planten- en diersoorten.

Beschermen
De Wet natuurbescherming is er om planten- en diersoorten die in Nederland in het wild voorkomen te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen, vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld het verwijderen van bepaalde planten en het verstoren of doden van sommige dieren. In bepaalde situaties en onder bepaalde omstandigheden mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing (mogelijk als onderdeel van een omgevingsvergunning) of vrijstelling nodig.

Zie voor meer informatie de kennisdocumenten Soorten op de site van BIJ12. Voor juridische aspecten wordt verwezen naar de pagina Provinciale verordeningen. Hier staan de verordeningen waarin de vrijstellingen zijn opgenomen.

Kennisdocumenten Soorten BIJ12