Discussiebijeenkomst over relatie tussen verbonden partijen en hun eigenaren 13 december 2017

De RUD NHN organiseert op 13 december van 13.00 uur tot 15.00 uur een discussiebijeenkomst over de relatie tussen verbonden partijen – bijvoorbeeld Veiligheidsregio’s, GGD’s en Omgevingsdiensten – en hun eigenaren (gemeenten en provincies).

Steeds duidelijker wordt dat gemeenteraden en Staten de rekening van deze verplichte gemeenschappelijke regelingen betalen, maar met het gevoel blijven zitten dat ze niets te zeggen hebben over het te voeren beleid. Met een groot woord lijkt het erop dat de lokale democratie wordt uitgekleed. In Noord-Holland Noord wordt over dit thema al langer nagedacht. Griffiers, raads- en statenleden, wethouders, gedeputeerden, maar ook medewerkers van verbonden partijen breken zich het hoofd over de mogelijke oplossing.

Op 13 december zullen in Hoorn drie deskundigen/betrokkenen met elkaar in debat gaan. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, Adnan Tekin, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland en Rob Posthumus, burgemeester van de gemeente Koggenland. Allen zullen zij vanuit hun eigen positie hun licht over het vraagstuk laten schijnen. Na hun inleidingen zijn zij beschikbaar voor discussie met elkaar en met de zaal.

Het is voor raadsleden, wethouders, statenleden en gedeputeerden in Noord-Holland mogelijk om gratis deze bijeenkomst bij te wonen. Omdat er een beperkt aantal plaatsen is, is aanmelding nodig bij mevrouw Kim Witteveen: kwitteveen@rudnhn.nl. Zend uw aanmelding uiterlijk 26 november 2017 in. U ontvangt na aanmelding een bevestiging van uw deelname.