Hoorn geeft extra subsidie voor energiebesparende maatregelen

Vanaf 10 oktober stelt de gemeente Hoorn een extra budget van 70.000 euro beschikbaar voor de subsidie energiebesparende maatregelen. De subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen in en om het huis.

Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn onder andere dak- en vloerisolatie, HR++ glas, groene daken en zonnepanelen. Jaarlijks wordt hiervoor 100.000 euro beschikbaar gesteld. Hiervoor was de belangstelling zo groot, dat dit bedrag in 2017 al binnen twee maanden op was. De gemeenteraad heeft daarom besloten voor de laatste maanden van 2017 extra geld beschikbaar te stellen.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag is 10 procent van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van 500 euro per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15 procent van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum van 750 euro.

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor de subsidie kunt u vanaf 10 oktober via de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord indienen. Normaal dient u de aanvraag in voor deze subsidie vóórdat de werkzaamheden van start gaan. Maar bij dit extra budget kunt u eenmalig de aanvraag met terugwerkende kracht indienen. De maatregelen moeten dan wel na 7 maart 2017 zijn aangebracht.

Voorwaarden

Woningeigenaren die een aanvraag indienen moeten in de gemeente Hoorn wonen. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als het extra budget van 70.000 euro op is, worden er geen nieuwe aanvragen meer behandeld. Alle informatie over de aanvraagprocedure, de voorwaarden en de regeling is te vinden op www.hoorn.nl/energiesubsidie