Subsidiepot Drechterland is leeg

Het subsidiebudget voor het verduurzamen van bestaande particuliere woningen van de gemeente Drechterland is op.

Het subsidiebudget van € 20.000 voor energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen is op.

Vanaf 15 januari 2017 konden geïnteresseerden een aanvraag indienen. Er zijn nu 35 aanvragen gehonoreerd waardoor het volledige subsidiebudget is verbruikt. Dit betekent ruim € 200.000 aan geplande investeringen in energiebesparende maatregelen. De meeste aanvragen zijn ingediend voor spouwmuurisolatie, HR++ glas en vloerisolatie.

In 2018 is opnieuw € 20.000 voor energiebesparende maatregelen beschikbaar. Met ingang van 15 januari 2018 kunt u daarvoor een aanvraag indienen.