Gemeenten NHN tekenen voor Aardgasvrije nieuwbouw

Donderdag 8 maart tekenden alle 17 gemeenten van Noord-Holland Noord het statement 'Aardgasvrije nieuwbouw' tijdens een zeer druk bezocht symposium over dit onderwerp.

Op 8 maart 2018 hebben de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord een statement aardgasvrije nieuwbouw getekend. Daarin spreken zij de ambitie uit om alle nieuwbouwprojecten aardgasvrij te realiseren en alle wettelijke mogelijkheden daarvoor in te zetten. De ondertekening gebeurde tijdens het symposium Aardgasvrij Bouwen in Heerhugowaard. Hiermee heeft de hele provincie Noord-Holland zich als eerste provincie uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw.


Op landelijk niveau is in de Energieagenda vastgelegd dat in Nederland in 2050 de energievoorziening bijna volledig duurzaam moet zijn. Binnenkort wordt de Warmtewet gewijzigd waardoor het ook niet meer verplicht is om een aansluiting te hebben op het aardgasnet. In plaats daarvan ontstaat een warmterecht.
Vooruitlopend op deze wijzigingen hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord nu met elkaar afgesproken dat ze zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten al aardgasvrij willen realiseren. Daarmee geven zij duidelijkheid aan ontwikkelaars, bouwende partijen en inwoners en ontstaat een gelijk speelveld en eenduidig beleid in alle gemeenten.


Wethouder Samir Bashara (gemeente Hoorn) namens de 17 gemeenten: ‘Het nu nog ontwikkelen van een woning met aardgas betekent het opleveren van een woning met een gebrek. Want binnen een aantal jaren moet er een ingrijpende aanpassing plaatsvinden om alsnog van het aardgas af te gaan. Met deze ondertekening zetten we een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in onze regio.’


Noord-Holland voor aardgasvrije nieuwbouw
Op 1 februari 2018 is een intentieovereenkomst aardgasvrije nieuwbouw door de Metropoolregio Amsterdam getekend. Met de ondertekening van dit statement in Noord-Holland Noord heeft de hele provincie Noord-Holland zich als eerste provincie uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw.


Symposium
De ondertekening gebeurde tijdens het symposium Aardgasvrij Bouwen. Voor een volle zaal met bouwers, ontwikkelaars, architecten, woningcorporaties en bewoners gingen experts in op de nieuwe uitdagingen en oplossingen bij het ontwikkelen van een energiezuinige gezonde woning zonder aardgas. Aspecten als kosten en opbrengsten, waar zit de consument op te wachten en wat heeft het hoogwaardig
isoleren voor consequenties voor de luchtkwaliteit in een woning, kwamen aan de orde.


Wethouder Monique Stam van Heerhugowaard ontving alle deelnemers van het symposium in Heerhugowaard. Zij onderschrijft het belang dat alle partijen hiermee aangeven vooruit te willen. “De bouwsector en belanghebbenden zijn nu aan zet om aardgasvrij wonen mogelijk te maken. Als overheid ondersteunen we deze transitie waar nodig. Alleen zo kunnen we de klimaatdoelen voor 2030 halen. Samen moeten
we het gaan doen.”

17 gemeenten tekenen statement Aardgasvrije nieuwbouw