Nieuw Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst NHN

Woensdag 11 juli is het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeengekomen. Het AB wordt gevormd door zeventien wethouders van de deelnemende gemeenten en een lid van Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland.

Het AB stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders van de OD NHN vast. Elk lid van het AB legt binnen haar of zijn gemeenteraad verantwoording af over het door de OD NHN gevoerde beleid.

Niet definitief

Ten opzicht van de vorige raadsperiode is een groot deel van de wethouders aangetreden als nieuw AB-lid van de OD NHN. De verdeling van portefeuilles en/of coalitie en collegevorming is bovendien nog niet in alle gemeenten definitief. De samenstelling van het AB is daarmee nog niet volledig afgerond.

Tijdelijk voorzitter

De heer S.J.A. van der Veek zet zijn rol als technisch voorzitter tijdelijk voort tot de eerstvolgende AB-vergadering. Aan de hand van een profielschets wordt dan een AB-lid gekozen die de rol van onafhankelijk voorzitter voor de komende raadsperiode op zich neemt.
Het AB van OD NHN wordt op dit moment gevormd door de volgende leden:

AB RUD NHN

 • Dhr. S.J.A. van der Veek, zittend technisch voorzitter
 • Dhr. C. Braak, Gem. Alkmaar
 • Mw. Y. Koster, Gem. Bergen
 • Dhr. F. Binnendijk, Gem. Castricum
 • Dhr. M. Wouters, Gem. Den Helder
 • Dhr. G. Besseling, Gem. Drechterland
 • Dhr. D. Luyckx (nog zittend wethouder), Gem. Enkhuizen
 • Dhr. J. Does, Gem. Heerhugowaard
 • Dhr. R. Opdam, Gem. Heiloo
 • Dhr. Th. Groot, Gem. Hollands Kroon
 • Dhr. S. Bashara, Gem. Hoorn
 • Mw. C. van de Pol, Gem. Koggenland
 • Dhr. A. Jongenelen, Gem. Langedijk
 • Mw. A. van Langen, Gem. Medemblik
 • Dhr. B. Beemster, Gem. Opmeer
 • Dhr. H. Heddes, Gem. Schagen
 • Dhr. B.S. Nootebos, Gem. Stede Broec
 • Dhr. E. Kooiman, Gem. Texel
 • Dhr. A. Tekin, Prov. Noord-Holland
 • Dhr. P.R. van Doorn, directeur RUD

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit:

 • Dhr. Th. Groot, Gem. Hollands Kroon
 • Dhr. S. Bashara, Gem. Hoorn
 • Dhr. A. Jongenelen, Gem. Langedijk
 • Dhr. A. Tekin, Prov. Noord-Holland