Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Voor meer informatie en en uitleg kunt u hier terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Onderaan deze pagina vindt u de een samenvatting van de wetgeving energiebesparing voor ondernemers.

 

Samenvatting energiebesparing ondernemers