Kom zwemmen in Noord-Hollands water!

Het zwemseizoen is weer gestart en loopt van 1 mei tot 1 oktober. In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemplekken waar de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

Actuele informatie over de zwemplekken staat ook dit zwemseizoen weer op www.zwemwater.nl.

Controle zwemwater

Tussen 1 mei en 1 oktober 2019 wordt minimaal één keer per maand de waterkwaliteit van officiële zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dat nog vaker bijgehouden.

Een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod wordt afgegeven als de waterkwaliteitsmetingen daartoe aanleiding geven.

Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater.

Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder andere een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.

Nieuw in 2019

Dit jaar is na twee jaar afwezigheid de zwemlocatie Twiske Blauwe Poort in Oostzaan weer een officiële zwemplek, Strand IJburg in Amsterdam is een paar honderd meter verplaatst en Vooroever Koopmanspolder in Medemblik is afgevoerd en wordt natuurgebied.

Informatie

Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen op www.zwemwater.nl. U kunt hiervan ook de apps downloaden via de App Store (voor iOS) of de Playstore (voor Android).

Negatieve zwemadviezen en zwemverboden worden bovendien gemeld via Twitter: @ZwemwaterRUDNHN.

Toezicht door Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Het toezicht op de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van deze zwemlocaties wordt, namens de provincie Noord-Holland, uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).