Landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Huis beschikbaar

Woningeigenaren én bewoners kunnen vanaf 2 september 2019 gebruikmaken van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Na een tijdelijke stop is de subsidie door de Rijksoverheid opnieuw beschikbaar gesteld. De subsidie stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.

Woningeigenaren én bewoners kunnen vanaf 2 september 2019 gebruikmaken van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Na een tijdelijke stop is de subsidie door de Rijksoverheid opnieuw beschikbaar gesteld. De subsidie stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.

De subsidie
Particuliere woning- en appartementseigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruikmaken van de regeling. De subsidie wordt uitgekeerd wanneer er minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Daarnaast is er subsidie voor het inwinnen van (maatwerk)advies. Wie zijn hele woning of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie.
De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. De subsidie geldt voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Na 2020 is er subsidie voor isolatiemaatregelen beschikbaar via de regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De subsidie wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Budget
Er is een budget van 84 miljoen beschikbaar gesteld. Per woning wordt een bedrag van maximaal  10.000 euro uitgekeerd. Voor zeer energiezuinige woning geldt een maximum van 15.000 euro per woning.

Maatregelen
Isolerende maatregelen waarvoor de subsidie kan worden aangevraagd zijn:

 •          Spouwmuur
 •          Dak
 •          Zolder- of vlieringvloer
 •          Gevel
 •          Vloer
 •          Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie)
 •          HR++ glas
 •          Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn
 •          Panelen in combinatie met HR++ glas
 •          Panelen in combinatie met triple-glas

Aanvullende maatregelen zijn:

 •             Isolerende deuren
 •            Energiezuinig ventilatiesysteem
 •            Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem
 •            Energiedisplay of slimme thermostaat

Voor het zeer energiezuinige pakket gelden hogere isolatiewaarden en is een systeem voor CO2 gestuurde ventilatie of balansventilatie vereist. Een test op kierdichtheid moet aantonen dat de woning aan de eisen voldoet.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor de SEEH-subsidie zijn:

 •             De subsidie geldt alleen voor bestaande bouw met woonfunctie;
 •             De woning is eigendom én is (of wordt) het hoofdverblijf van de aanvrager;
 •             Per woning kan de subsidie één keer worden aangevraagd;
 •             Er zijn minstens twee energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd;
 •             Er geldt een minimaal aantal m² geïsoleerd oppervlak, afhankelijk van het woningtype;
 •             De maatregelen voldoen aan de minimale Rd- of U-waarden;
 •             De werkzaamheden zijn door een bedrijf met KvK inschrijving in de sectie bouwnijverheid uitgevoerd;
 •             De maatregelen zijn uitgevoerd en betaald na 15 augustus 2019;
 •             De subsidie wordt aangevraagd na het uitvoeren van de maatregelen;
 •             Aanvragen worden met een DigiD-account ingediend via het eLoket;
 •             Bij de aanvraag worden uitvoerdersformulier en foto’s aangeleverd.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidieregeling is beschikbaar op de site van RVO.