RUD NHN krijgt nieuwe naam: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voert vanaf 1 juli 2019 zijn nieuwe naam: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Deze naamswijziging laat een accentverschuiving zien van louter uitvoering van taken naar ook advisering bij die uitvoering. Tegelijk met de nieuwe naam presenteren we een nieuwe huisstijl en logo.

Onder de nieuwe naam blijven we doen waarvoor we in het leven zijn geroepen: helpen een veilige en leefbare omgeving in stand te houden en waar nodig te creëren.
Michiel Uitdehaag, bestuursvoorzitter van de dienst: “Van sec een uitvoerende dienst heeft de organisatie zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar een dienst die ook adviseert en beleidsondersteunend werk verricht voor opdrachtgevers. Bij belangrijke omgevingsthema’s, zoals de komst van de Omgevingswet en bij de voorbereidingen op de Energietransitie, spelen wij steeds meer een belangrijke rol als gespreks- en adviserende partner in de leefomgeving. Een meer volwassen rol en organisatie vragen om een naam die daaraan recht doet: Omgevingsdienst. Deze naam wordt inmiddels bij bijna alle 29 collega-diensten gehanteerd.”

Nieuw logoRob van Doorn en Michiel Uitdehaag voor pand met nieuwe OD NHN logo
Met de nieuwe naam introduceren we ook een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo bestaat uit cirkels die symbool staan voor een scannende beweging. Het logo vormt de letterlijke scan van de omgeving, zoals de medewerkers van de Omgevingsdienst die dagelijks op pad gaan om de duurzaamheid en veiligheid van onze leefomgeving te waarborgen. Om enigszins herkenbaar te blijven zijn in de nieuwe huisstijl ook de vertrouwde RUD NHN kleuren toegepast.

Dé dienst voor de leefomgeving in Noord-Holland (Noord)
Na een succesvolle groei vanaf 2014 zijn wij inmiddels voor 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en provincie Noord-Holland een betrouwbare partner in vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering op milieugebied. Denk hierbij aan milieu, bodemkwaliteit, klimaat, natuur, duurzaamheid, licht, lucht, geluid, geur, afval, asbest en veiligheid.  
Daarnaast werken we in opdracht van provincie Noord-Holland  onder meer aan verstandig natuurbeheer in de gehele provincie, dragen bij aan de instandhouding van stiltegebieden, zien toe op de hygiëne en veiligheid van zwemgelegenheden, en zijn, als het in uiterste instantie noodzakelijk is, actief in strafrechtelijke vervolging.

Toekomst
Directeur Rob van Doorn, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding: “De maatschappelijke aandacht voor de omgeving, voor duurzame producten en voor een verduurzaming van ons leefklimaat stijgt. Wij dragen als adviseur bij aan de stappen die daarvoor nodig zijn. Zo stimuleren en informeren wij ondernemers over het verduurzamen van hun onderneming, adviseren wij gemeenten bij de verduurzamingsopgave en, verzorgen voor een aantal gemeenten de subsidieverlening aan burgers. Daarnaast heeft de Omgevingsdienst een belangrijke rol gespeeld bij de inventarisatie van asbestdaken in Noord-Holland Noord.”

Rob van Doorn vervolgt: “Vanuit de markt zien wij de vraag naar de inzet van ons eigen kenniscentrum toenemen. Onze toegewijde specialisten dragen bij aan een schoner, veiliger en meer duurzaam Noord-Holland Noord. Nu en in de toekomst. Wij zijn er als OD NHN klaar voor”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Noot voor de pers:

Wilt u een HR afbeelding bij uw artikel gebruiken?

Download hier:

  • staande foto (directeur Rob van Doorn en bestuursvz Michiel Uitdehaag voor gebouw OD HNH)
  • liggende foto (directeur Rob van Doorn en bestuursvz Michiel Uitdehaag voor nieuwe logo)

NB: bij gebruik van deze foto's graag als fotocredits vermelden: 'Lucien Kroon Fotografie'