RUD NHN, Milieuplatform Zorg en West-Friese zorginstellingen trekken samen op om zorg sneller te verduurzamen

Op 31 januari 2019 hebben bestuurders van zorginstellingen Stichting LeekerweideGroep (Medemblik), Woonzorggroep Samen (Schagen), het Dijklander Ziekenhuis (locaties Hoorn en Purmerend ) en de directeuren van Milieuplatform Zorgsector en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de Green Deal Zorg ondertekend. In de Green Deal Zorg maken partijen uit de zorg en overheden samen afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

Met de ondertekening van de Regionale Green Deal spreken deze zorginstellingen af verdere stappen te zetten in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarbij is één van de afspraken is om binnen twee jaar te voldoen aan de Milieuthermometer niveau Brons van Milieuplatform Zorg. Hierbij verbeteren zorginstellingen niet alleen hun energieprestaties, maar zetten zich bijvoorbeeld ook in voor een zuiniger gebruik van grondstoffen en het terugbrengen van hoeveelheid medicijnresten in het water.

De komende periode zetten nog meer zorginstellingen hun handtekening onder de Green Deal Zorg, waaronder Stichting Wilgaerden (Hoorn) en de Raphaël Stichting (Bergen NH).

Samenwerking
Het Dijklander Ziekenhuis tekent de Green Deal voor zijn locaties Hoorn en Purmerend. Deze locaties vallen voor de Wet Milieubeheer en de verplichtingen in het kader van de Europese Energy Efficiency Directive (EED) onder het bevoegd gezag van zowel de RUD NHN als Omgevingsdienst IJmond. Vertegenwoordigers van de twee omgevingsdiensten waren dan ook aanwezig bij de ondertekening.

Rob van Doorn, directeur RUD NHN: “Steeds vaker trekken overheden en instellingen samen op om meer te kunnen bereiken, net als bij deze Green Deal. Het is mooi dat we door die samenwerking sneller stappen kunnen zetten in het verduurzamen van onze omgeving.”

“Met dit initiatief helpen wij onze opdrachtgevers, zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord,  verduurzaming van de regio te bereiken. Deze zorginstellingen verbinden zich met deze Deal aan afspraken om te verduurzamen, zodat wij als RUD NHN minder prominent aanwezig hoeven te zijn bij het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen tot verduurzamen van grote bedrijven. Dat is voor alle partijen een win-win situatie”, aldus de directeur van de RUD NHN.

Green Deal Zorg
Zorginstellingen, omgevingsdiensten, gemeenten en het Milieuplatform Zorg willen samen invulling geven aan een breed gedragen duurzame bedrijfsvoering. De Rijksoverheid en het Milieuplatform Zorgsector hebben daarom in 2015 de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ geïnitieerd. In december 2018 is een tweede Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend, waarin partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken maken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

De Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ richt zich op ziekenhuizen en grote zorginstellingen. In het kader van de Wet milieubeheer vallen deze instellingen onder de grootgebruikers qua energiegebruik. Vaak zijn de instellingen dermate groot dat er ook verplichtingen gelden in het kader van Europese regelgeving, de Energy Efficiency Directive (EED).

Met de Green Deal voor de Zorg NHN geven betrokken partijen invulling aan de landelijke Green Deal.


Green Deal Zorg 2019-3

v.l.n.r.: B. Pannekeet (OD IJmond),  P. Zegveld (St. LeekerweideGroep), R. van Doorn (RUD NHN), Y. Fokma (Dijklander Ziekenhuis), H. Groenendijk (Woonzorggroep Samen), H. Heddes ( Gem. Schagen),  A. van Langen (Gem. Medemblik), A. van Engelen (Milieuplatform Zorg), S. Bashara (Gem. Hoorn).
 

Foto door: Lucien Kroon Fotografie.

>> Download hier de foto <<