Aanbesteding Nieuw Centraal Systeem - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is op zoek naar een opvolger voor haar huidige VTH/Zaaksysteem. Daarom hebben wij een aanvraag uitgezet op TenderNed.

De OD NHN start deze aanbesteding vanwege de afloop van het huidige contract, de gewijzigde eisen en wensen van de organisatie en vanwege de veranderingen in wettelijke vereisten met de komst van de Omgevingswet.
Meer informatie over deze aanbesteding vindt u hier op Tenderned.