Informatie voor badinrichtingen en sauna's i.v.m. Corona-virus

Op dit moment komen er veel vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) binnen met betrekking tot het Coronavirus in relatie tot de badinrichting of sauna.

Sluiting van badinrichtingen
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april.
Hetzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels), sport- en fitnessclubs, sauna’s en sexclubs. Daarbij is geen verschil meer gemaakt tussen groot of klein of het aantal bezoekers/gebruikers.
Verder zijn er tal van maatregelen om verspreiding en/of uitbreiding van het Coronavirus te beperken van kracht, waaronder ook het verzoek om, waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

Veel houders van badinrichtingen willen nu weten of zij ook hun inrichting moeten sluiten.
Vanuit de Wet Hygiëne en veiligheid en badinrichtingen en zwemwater (verder Whvbz) verplicht de OD NHN niemand tot sluiten van de badinrichting.
In de lijn van de maatregelen zoals die door het kabinet zijn geformuleerd is het wel aan te bevelen om uw badinrichting tijdelijk te sluiten. Wij adviseren dan ook om de landelijke lijn aan te houden en eventueel de GGD te raadplegen.

Beheersmaatregelen tijdens sluiting

Dagelijks onderzoek
Gezien vanuit de Whvbz kunnen de dagelijkse onderzoeken naar de kwaliteit van het zwemwater komen te vervallen als er geen gelegenheid wordt gegeven tot zwemmen of baden in de inrichting.

Maandelijkse onderzoek
De door laboratoria uit te voeren onderzoek zijn ook niet verplicht vanuit de Whvbz tijdens de gesloten periode, deze kunnen dus worden opgeschort.

Halfjaarlijks onderzoek
Dit is nog niet inzichtelijk.

Jaartoets
De toetsing van de normen m.b.t de hoedanigheid van het zwem- en badwater wordt jaarlijks namens GS uitgevoerd door de OD NHN. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens uit onderzoek verricht door het laboratorium, die ons ter beschikking zijn gesteld door u of door het door u gekozen laboratorium.
Er zal rekening worden gehouden met de eventueel gesloten periode.


BELANGRIJK
Voordat u weer gelegenheid gaat geven tot zwemmen of baden in uw inrichting, verzoeken wij u om enkele dagen voor de opening te starten met de dagelijkse onderzoeken naar de kwaliteit van het zwemwater.
Wij verzoeken u tevens om, indien aanwezig, de beheersmaatregelen Legionella, zoals het spoelen van de aerosolvormende punten, uit te voeren om eventuele legionellabesmetting te voorkomen.

Houd ons op de hoogte van tijdelijke sluiting en openstelling
Om inzicht te krijgen welke badinrichtingen, sport en fitnessclubs, sexclubs en sauna’s er voor kiezen om tijdelijk te sluiten en om hier ook rekening mee te kunnen houden bij de jaartoetsing die wij uitvoeren, verzoeken wij u om ons hiervan in kennis te stellen via zwemwater@odnhn.nl.
Ook zouden wij graag op de hoogte worden gesteld wanneer u uw badinrichting weer openstelt.Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland,
namens dezen,
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)