Start aanlevering gegevens PAS-melders

Met ingang van deze maand kunnen de PAS-melders de procedure starten om alsnog een natuurvergunning te verkrijgen voor hun activiteiten. Zij moeten hiervoor gegevens aanleveren met een berekening in de geactualiseerde versie van AERIUS via mijnrvo.nl/pas-meldingen.

Het volledige nieuwsbericht leest u op de website van Bij12.nl