Klimaatcampagne Rijk versus Noord-Holland Noord

Naast onze regionale campagne die begin 2020 wordt gelanceerd, is de landelijke klimaatcampagne van het Rijk gestart. Het is van groot belang dat de twee campagnes elkaar aanvullen. Dat is één van de taken van het kernteam. In dit artikel lichten we kort de landelijke campagne toe en zetten we op een rijtje hoe de twee zich tot elkaar verhouden.

Maandag 9 september lanceerde het Rijk de klimaatcampagne “Iedereen doet WAT”. De campagne heeft een looptijd van 11 jaar en richt zich op alle burgers; wat kun jij nu doen om duurzamer te leven. De scope van de campagne is breed en gericht op de onderwerpen energie, voedsel, vervoer en hergebruik. Het gaat daarbij in op verhalen uit de maatschappij en zoekt daarbij verbinding met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties.
Vorokant borchure Iedereen doet WAT

Daarnaast zet de campagne in op voorbeelden van burgers die WAT gedaan hebben (isoleren, zonnepanelen, e.d.).  De campagne wordt zowel via off- als online kanalen uitgezet. Een tv-commercial en een app wijzen burgers erop hoe zij (kleine) duurzame handelingen kunnen realiseren. De communicatiemiddelen komen beschikbaar via een online toolbox voor gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De campagne boodschap is helder:
   - Iedereen doet wat
   - Wat doe jij?
   - We doen het samen

De landelijke campagne is met name gericht op gedrag (iedereen doet WAT) en fungeert als een overkoepelende katalysator voor de transitie. Raakvlak met de regionale campagne Aardgasvrij NHN is het thema energie, onderdeel aardgasvrij. Onze campagne vormt een aanvulling op de landelijke campagne en richt zich op bewustwording en acceptatie (kennis en houding) van het onderdeel gasvrij wonen.

Landelijke versus regionale campagne

Kenmerken

Landelijke campagne

Iedereen doet WAT

Regionale campagne

Gasvrij 2050

Start

9 september 2019

Januari 2020

Looptijd

Tenminste elf jaar

Drie jaar

Doelgroep

Alle burgers

Particuliere woningeigenaren en specifieke doelgroepen

Boodschap

Iedereen doet WAT

Nederland gaat van het aardgas af, onze gemeente ook…sluit je aan!

Doel

Motiveren en bewustmaken

Informeren, bewustmaken en  adviseren

Media

Online en offline (sociale media, campagnewebsite, websites, app, RTV)

Online en offline (sociale media, filmpjes, website Duurzaam Bouwloket, abri’s, kranten, RTV, informatieavonden/op de koffie bij de expert)

 

Terug naar inhoud nieuwsbrief