Draagvlak Aardgasvrij-wonen beperkt onder bevolking

Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het draagvlak voor aardgasvrij wonen beperkt is. ‘Een groot deel van de ondervraagden legt zich neer bij het kabinetsbesluit. Maar die groep heeft wel grote zorgen. Die gaan over de verwachtingen van voortschrijdende techniek, zorgen over betaalbaarheid en vooral de effectiviteit van de maatregelen die nu gepromoot worden’, aldus het onderzoek.

Deze maand kwam in het nieuws dat recent gebouwde woningen zo goed geïsoleerd zijn dat de hitte niet uit de woningen kan. Een minder goed geïsoleerde woning ademt beter, waardoor er achteraf geen kunstgrepen nodig zijn. Een voorbeeld, waarmee het SCP aangeeft aan dat woningeigenaren het belang van aardgasvrij wonen inzien, maar dat een groot deel het niet altijd eens is met de gemaakte keuzes  van de voorgeschreven maatregelen.

BetaalbaarheidBrandende gaspit van kookfornuis
Belangrijk voor het draagvlak bij woningeigenaren is het zelf controle willen houden over de eigen situatie. Tegelijkertijd zien velen ook wel iets in een collectieve aanpak om kennis, kunde en kosten te delen. Tenzij de lokale overheid hierin een goede regierol op zich neemt, zodat het warmtesysteem als een nutsvoorziening goed georganiseerd verloopt en betaalbaar blijft.

Zorgen over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas lijken gerelateerd aan zorgen over effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, het verlies aan controle en de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast leven er zorgen over een tweedeling in de samenleving en over het rechtvaardig verdelen van de kosten van de warmtetransitie.

 

Terug naar inhoud nieuwsbrief