Opzet campagne aardgasvrij wonen Noord-Holland Noord

Tijdens onze bijeenkomst op 17 juni lieten we de eerste opzet van de campagne ‘Aardgasvrij: Noord-holland Noord sluit aan’ zien. Was je daar niet bij, of is het even weggezakt? We frissen graag je geheugen op!

Toolbox
‘Aardgasvrij: Noord-holland Noord sluit aan’ wordt een visuele campagne met onder andere filmpjes, abri’s en online advertenties. De campagne loopt regionaal via off- en online mediakanalen. Het beeldmateriaal is aanpasbaar aan de huisstijl van jouw gemeente. Alle communicatiemiddelen komen beschikbaar in een online toolbox.

Kernboodschap
De campagne richt zich op particuliere woningeigenaren en gaat in op het voorbereiden op aardgasvrij wonen. Gerichte doelgroepbenadering wordt verder uitgewerkt en onderzocht. De eerste boodschap is: Nederland gaat van het aardgas af, onze gemeente ook. Dat is een feit, maar we hebben ruim de tijd. De overgang van aardgas naar alternatieve bronnen gaLogo gasvrij wonen in 2050at geleidelijk.

Voorbereiden
Pas in 2050 hoeft iedere woning gasvrij te zijn, maar juist nu willen we inwoners informeren, bewustmaken en adviseren over hoe dit slim voor te bereiden. We laten zien dat aardgasvrij wonen een logische ontwikkeling is naar meer duurzaam, schoon, veilig, gezond en comfortabel wonen. Welk startpunt je als woningeigenaar ook hebt, je kan in jouw eigen tempo de woning voorbereiden op een nieuwe warmtebron.

Het Duurzaam Bouwloket, Servicepunt Duurzame Energie en de Omgevingsdienst NHN hebben een stappenplan ontwikkeld, waarmee woningeigenaren kunnen inspelen op aardgasvrij wonen. Of zelfs al geheel aardgasvrij kunnen worden.

Boodschappen campagne
Nederland gaat van het aardgas af, onze gemeente ook

  1. Het is een feit
  2. We hebben de tijd
  3. We kunnen slim voorbereiden
  4. Onafhankelijk advies voor alle woningeigenaren in NHN (Duurzaam Bouwloket)

 

Terug naar inhoud nieuwsbrief