Roy Voogd: 'De impact en uitdaging van de campagne triggerde enorm.'

Het concept voor de communicatiecampagne is ontwikkeld door Roy Voogd. Voor deze nieuwsbrief hebben we hem geïnterviewd. Maak kennis met zijn motivatie en lees hoe hij op het idee voor de campagne kwam.

Kun je je even voorstellen?
‘Mijn naam is Roy Voogd, ik ben al ruim 25 jaar actief in de creatieve marketing en communicatie. Meer dan 20 jaar als art director, maar mijn bloed gaat nog sneller stromen als ik mijzelf ook creatief uitvoerend ‘on the job’ kan inzetten. Ik heb daarom in 2016 mijn bureau verkocht om zelfstandig, maar mét een uitstekend netwerk van creatieven, verder te gaan. In het verleden ben ik in uiteenlopende sectoren werkzaam geweest: overheid, onderwijs, gezondheidszorg, horeca, levensmiddelenbranche, kunst en cultuur. Een organisatie waarvoor ik in het verleden veel vormgeving heb verzorgd, is de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in Den Haag. Zij zijn vergelijkbaar met de Omgevingsdienst NHN. Voordat de Gemeente Wieringermeer fuseerde tot Hollands Kroon heb ik ook voor hen veel mooie communicatie-uitingen ontwikkeld.’

Wat is de opdracht die je vooOntwerper Roy Voogd vanaf de zijkant gezienr de OD NHN gaat uitvoeren?
‘Mijn opdracht is een campagne te ontwikkelen, die bewoners en ondernemers in Noord-Holland Noord bewust maakt van het veranderingsproces dat de komende jaren plaatsvindt. Een proces met als doelstelling dat heel Nederland in 2050 afstapt van aardgas als belangrijkste energiebron.
De opdracht ontstond in een open brainstormsessie met Eugène Later, Teamcoördinator Communicatie bij de OD NHN. Hij zat in het gemeentelijk overleg dat was opgestart na de landelijke besluitvorming voor bewoners over energie. We waren beiden enorm getriggerd door de impact en uitdaging. Zodoende besloten we te investeren in een concept-campagne om direct een stevig fundament te leggen voor de komende jaren. Het aanstekelijke enthousiasme van Eugène heeft als een katalysator gewerkt en er ontstond al heel snel een heldere beeldvorming, die positief werd ontvangen door het kernteam.’

Hoe ga je te werk?
‘Uiteraard heb ik mijzelf eerst goed ingelezen in de materie. Die is in dit geval heel complex, door de vele belangen die in het komende proces met elkaar moeten strijden. De ontwikkelingen rond de gaswinning in Groningen zijn een dwingende factor, maar ik realiseerde mij dat die niet de emotionele boventoon zou moeten voeren. Veruit de belangrijkste emotie bij bewoners is de angst voor verandering naar 2050 toe. De grootste uitdaging is dan ook de bewustwording van de geleidelijkheid die de tijdspanne van 30 jaar biedt. Een positieve ervaring uit het relatief recente verleden vormt daarom de referentie van haalbaarheid en vertrouwen in de introductiecampagne: de vorige transitie van steenkool naar gas! Bijna niemand realiseert zich dat de Nederlandse gasvelden pas in 1959 zijn ontdekt. Moet je je voorstellen welke enorme veranderingen nodig waren om Nederland van steenkool naar gas te krijgen!’

Wat is het concept van de campagne?
‘De basis van de campagne wordt gevormd door een campagnelogo met sterke icon-kracht. In pure beeldende eenvoud en kleuren die vertrouwen uitstralen, wordt de periode 2020-2050 overbrugt. Deze iconische vormgeving gaat de toon zetten voor de beeldvorming in de diverse stadia van de campagne. Eerst een introductie van de transitie die tot bewustwording moet leiden: we hebben het met z’n allen al eerder zeer succesvol gerealiseerd! Daarna gaan we over naar inspiratie om je voor te bereiden. Hierbij staat de vraag centraal wat je nu zelf al kunt doen om de overgang geleidelijk haalbaar te maken. Vervolgens het laatste stadium: de realisatie. Maar ik verwacht dat er tegen die tijd al heel veel is voorbereid, ingezet en veranderd.’

Wat is het vervolg?
‘We beginnen met een introductiecampagne, waarin we de deelnemende gemeenten gaan faciliteren met een uitgebreide campagne toolkit. Met deze toolkit beschikken gemeenten over diverse instrumenten om vanuit de centrale gemeenschappelijke campagne-communicatie ook als individuele gemeente aan te sluiten. De toolkit voorziet in campagnelogo’s, templates voor posters, flyers, print- én online toepassingen, tekstuele input, powerpoint presentaties, feeds voor social media, et cetera. Een échte campagne dus. En terecht, want het onderwerp is té ingrijpend voor de bewoners van Noord-Holland Noord om te gaan zitten afwachten. Dat zou olie op het vuur worden voor potentiële maatschappelijke onrust.

Zo’n uitdagende maatschappelijke campagne is een droom voor iedere communicatiestrateeg. Ik sta dan ook te trappelen om te beginnen!’

 

Terug naar inhoud nieuwsbrief