Estafette van het bestuur

Wat is de toegevoegde waarde van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de RUD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder. Deze nieuwsbrief Theo Groot, wethouder van de gemeente Hollands Kroon: 'Het is heel belangrijk dat de RUD NHN een stabiele en solide organisatie is.'

1. Even voorstellen

Ik ben Theo Groot, sinds 2014 wethouder bij de gemeente Hollands Kroon. Op dit moment ben ik als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de Openbare Ruimte en de Financiën. Namens de Kop van Noord-Holland ben ik DB-lid van de RUD NHN. In dat DB vertegenwoordig ik de portefeuilles Financiën, risicomanagement en de P&C-cyclus. Ik woon in Wieringerwerf en heb mijn roots liggen in de prachtige Wieringermeer waar ik voor mijn wethouderschap agrarisch ondernemer was.

Wethouder Groot

2. Hoe kijkt u persoonlijk naar deze vorm van regionale samenwerking?

De uitdagingen voor onze omgeving worden steeds complexer en zijn steeds vaker grensoverschrijdend. Zeker op het gebied van milieu. De RUD NHN combineert het in huis hebben van de juiste specialistische kennis op het juiste moment met een gemeentegrensoverschrijdende aanpak. Door deze taken aan de RUD NHN uit te besteden kunnen wij ons als gemeente nog beter focussen op onze inwoners en ze op deze manier tegen een lager tarief een gezondere woon- en leefomgeving bieden.

3. Welke toegevoegde waarde heeft de RUD NHN volgens u voor de regio Noord-Holland Noord?

Zoals ik hiervoor al zei, zijn milieudossiers steeds vaker grensoverschrijdend. Vervuild zand gaat van de ene gemeente naar de ander, en asbestsaneerders werken niet alleen in Hollands Kroon maar ook bijvoorbeeld in Alkmaar. Als elke gemeente deze saneerders apart zou controleren zou er bijna om de week een toezichthouder langs die asbestsaneerder moeten. Door het samen te doen zijn onze controles beter en minder indringend voor onze inwoners en bedrijven, en het kan ook nog eens tegen een veel lager tarief!

4. In welk lokaal dossier heeft de RUD NHN een positieve rol gespeeld en wat was die rol?

Een heel mooi en interessant dossier is de asbestdaken. Hier wordt op een zeer innovatieve wijze geïnventariseerd welke daken asbest verdacht zijn. Door middel van luchtfoto’s en algoritmen wordt door een computer berekend welke asbestdaken verdacht zijn en welke niet. Binnen Hollands Kroon hebben we veel agrarische bedrijven op een grote oppervlakte. Doordat de RUD NHN dit dossier proactief oppakt hebben we binnenkort een database van alle asbestverdachte daken en kunnen we gezamenlijk alle inwoners en bedrijven verleiden om zoveel mogelijk te saneren voor het verbod ingaat.

5. Welke uitdagingen ziet u de komende bestuursperiode voor de organisatie?

In de landelijke politiek zien we de trend dat klimaat en milieu een steeds belangrijkere rol gaan spelen waarbij er nieuwe groepen ontstaan met verschillende wensen. Ook met de komst van de omgevingswet wordt er steeds meer om een integrale aanpak gevraagd.

Hierdoor zijn gemeenschappelijke regelingen bijna noodzakelijk. Deels is hierdoor een mindere invloed voor een gemeente(raad) onvermijdelijk. Er moet immers samen met andere gemeenteraden besloten worden over de gemeenschappelijke regeling. Bij een concreet geval hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn. Je kunt ook meer bereiken en daarvoor ga je samenwerken!

Maar het totaal aan (wettelijk verplichte) gemeenschappelijke regelingen en het toenemende belang van de regio voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven zorgen voor een toenemend gewicht en complexiteit van sommige gemeenschappelijke regelingen. Het is dus als omgevingsdienst nog belangrijker om onze gemeenteraden goed mee te nemen en iedereen te betrekken. Waardoor ze een stevigere positie krijgen.

6. Wat wilt u de RUD NHN daarin als portefeuillehouder financiën meegeven?

Het is heel belangrijk dat de RUD NHN een stabiele en solide organisatie is. Zij is een verlengstuk van de gemeente. Op dit moment is de dienst – mede door de taakstelling van de afgelopen vijf jaar – financieel gezond. Hierdoor kan de RUD NHN haar taken goed uitvoeren en is zij een voorbeeld voor de regio Noord-Holland Noord. Het is nu de uitdaging om ook financieel gezond te blijven door aan de ene kant voldoende flexibiliteit aan de gemeenten te bieden om verlengd lokaal bestuur mogelijk te maken, maar aan de andere kant toch een stabiele en betrouwbare inkomstenstroom te houden.

7. Aan wie wilt u het stokje overdragen en waarom?

Graag geef ik het stokje bij dezen over aan de heer Ad Jongenelen. Hij is het nieuwe DB-lid namens de regio Alkmaar en AB-lid namens Langedijk.