Governance: Samenwerken in de RUD Noord-Holland Noord

Op maandagavond 25 februari waren er – onder leiding van gespreksleidster Annemieke Verburg – zo’n dertig gasten aanwezig om te spreken over eigenaar- en opdrachtgeverschap van de uitvoeringsdienst. Dit alles onder de noemer: “Governance: Samenwerken in de RUD NHN”.

Governance samenwerkingMet de workshop zetten wij aan tot nadenken over de vele verschillende rollen die bij het onderhouden van de samenwerking tussen deelnemer en gemeenschappelijke regelingen aan de orde komen. In kleine groepjes zijn de afzonderlijke taken onderzocht en uitgediept. Aan de orde kwamen onder andere de rollen van de gemeenteraad, collegeleden, DB, AB, opdrachtgever, eigenaar en de ambtenaren van gemeenten en uitvoeringsdienst.

Samenwerking voor begrip

Onder de deelnemers waren raadsleden, bestuursleden uit ons AB en DB, gemeentesecretarissen, collega’s uit andere gemeenschappelijke regelingen en ambtenaren van de deelnemers en de uitvoeringsdienst. Ook de voorzitter van de Regietafel, de heer Posthumus was aanwezig voor een korte toelichting op de regionale ontwikkelingen op het gebied van de grip op GR-en.

Het werd zo een goed gesprek over samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en was een geslaagde eerste activiteit in het teken van onze lustrumviering. Belangrijke conclusie was dat het belangrijk is en blijft om met elkaar in gesprek te zijn over wederzijdse afhankelijkheden en verwachtingen. Ken uw partner; dan ontstaat grip met begrip voor elkaar.