Meer aandacht voor hinder door laagfrequent geluid (LFG)

Steeds meer mensen in Nederland ervaren ernstige hinder van brom- c.q. zoemtonen of trillingen. Meestal worden deze belevingen samengevat onder de noemer laagfrequent geluid (LFG). LFG kan men op grote afstand van de bron waarnemen. De herkomst is divers: bedrijfsmatige activiteiten, huishoudelijke apparaten, verkeer of muziek. Er zijn geen normen voor LFG.

Helaas is er vaak geen oplossing voor dit soort hinder. Een algemeen geldende onderzoeksmethode naar deze beleving ontbreekt. Wel groeit landelijk het besef en inzicht omtrent de LFG-problematiek.

BelevingLaagfrequent geluid oor

Het hoorbare LFG kan de RUD NHN meten met geluidsmeters. Maar de beleving van gehinderden zit vaak op of onder de grens van het hoorbare geluid. De gangbare geluidsmetingen volstaan dan niet meer.

De waarneming, de mate van hinder en het onderzoek naar de beleving zijn -meer dan bij duidelijk hoorbare geluiden-  beïnvloedbaar door allerlei fysische, psychische en biologische factoren.


Informatie

Bij een melding over bromtonen doet de RUD NHN een eerste onderzoek, samen met de gehinderde. Dat blijft beperkt tot het hoorbare en meetbare LFG. Ook is er een informatieblad voorhanden om gehinderden te informeren over de achtergronden van dit soort belevingen. Daarbij wordt ook verwezen naar instellingen als het RIVM, de Stichting Laagfrequent geluid en de GGD, waar meer informatie over dit onderwerp is te vinden.

De RUD NHN volgt de landelijke ontwikkelingen over het onderzoek naar dit soort belevingen.

Uitdaging

Er bestaat niet één oplossing voor alle meldingen over bromtonen. We staan voor de uitdaging om in het netwerk van actoren, factoren, mogelijkheden en ontwikkelingen meer duidelijkheid te krijgen over oorzaken van de hinder en de mogelijke oplossingen daarvoor.