Meer energiebesparing door verruimd subsidiebudget geluidssanering

Er vindt een flinke verhoging plaats van de subsidiebudgetten voor geluidsanering en de bedragen om de voorbereidingen voor gevelisolatie mogelijk te maken.

Het overheidsbeleid is er niet alleen op gericht om het ontstaan van geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om bestaande situaties van geluidshinder aan te pakken. Deze situaties vallen onder de noemer sanering verkeerslawaai.

Subsidie

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van woningen die op de saneringslijst staan en zich langs gemeentelijke en provinciale wegen bevinden. Het Ministerie van I & W beheert de saneringslijst. ProRail en Rijkswaterstaat pakken woningen langs het spoor en de rijkswegen op.Energiebesparing en gevelisolatie

Sinds 2014 kunnen gemeenten projectsubsidie aanvragen voor projecten aangaande geluidsisolatie. Hiervoor is landelijk jaarlijks 20 tot 25 miljoen euro beschikbaar.

3850 saneringswoningen

In 2016 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voor alle gemeenten de vervuilde saneringslijsten opgeschoond en geactualiseerd. Hiermee is het aantal saneringswoningen per 1 januari 2017 vastgesteld op 3850. Inmiddels laten de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Den Helder, Langedijk, Hoorn en Koggenland de geluidssanering uitvoeren door de RUD NHN. Het team Geluid verricht deze werkzaamheden in nauwe samenwerking met de gemeenten.

Gevelisolatie én energiebesparing

Onlangs heeft het Ministerie de handreiking Gevelisolatie voor geluid én energie (klik op afbeelding) uitgegeven. Bij gevelisolatie zijn er namelijk kansen voor combinatieprojecten, wat efficiencywinst kan opleveren.  Helaas is daarvoor op dit ogenblik nog geen rijkssubsidie voorhanden.

In de gemeente Alkmaar loopt een proefproject. Bij het gevelisolatieproject Stationsgebied krijgen woningeigenaren de mogelijkheid om een energiescan uit te laten voeren. Tijdens de bouwkundige opname komen zowel geluids- als energiemaatregelen aan bod. Het gesprek vindt plaats bij bewoners thuis, zodat zij gericht vragen kunnen stellen. Nadien ontvangen de bewoners een gemeentelijke rapportage met advies voor energiebesparingsmogelijkheden.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Ton Mosch tmosch@rudnhn.nl