Trainees opgeleid tot specialist omgevingsrecht bij RUD NHN

Sinds een half jaar zijn elf trainees werkzaam bij de RUD NHN. Jonge, enthousiaste studenten die de afgelopen maanden bij ons zijn opgeleid tot specialist omgevingsrecht. Sandra Smit is een van hen. Zij vertelt over haar ervaringen als trainee.

‘In september 2018 zijn we met een groep van elf trainees gestart. We proberen de RUD NHN te ontlasten wat betreft de groeiende workload. Tegelijkertijd brengen we verjonging in de organisatie. De trainees vertegenwoordigen diverse studierichtingen, zoals toegepaste biologie, ecologie en bouwkunde. Het doel van het traineeship is dat we opgeleid worden tot specialist in het omgevingsrecht.

Theorie en praktijk

De RUD NHN kent verschillende vakgebieden. We hebben een basiscursus van de meeste hiervan gevolgd. Zo zijn er cursusdagen geweest over ruimtelijke ontwikkeling, zwemwater, gevaarlijke stoffen en de Wet natuurbescherming. Een groot deel van de lessen was gericht op de Wabo en de Wet milieubeheer. Als onderdeel van deze lesdagen hebben we ook verschillende bedrijven en locaties bezocht, om te zien wat de wet- en regelgeving in de praktijk betekent.

WildcardTrainees

Naast de lesdagen konden we ‘wildcards’ inzetten. Dit hield in dat we een dag met een medewerker meeliepen. Er zijn trainees op pad gegaan met handhavers (diverse terreinen: van asbest tot agrarisch of natuur), maar ook een dagje met de directeur meelopen behoorde tot de mogelijkheden. Zo kregen we een goed beeld van het werk van de RUD NHN.

Onderzoek

Niet alleen door lesdagen en wildcards leerden we de organisatie kennen, ook deden we heel uiteenlopende opdrachten. Voorbeelden hiervan zijn een haalbaarheidsonderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op het gebouw van de RUD NHN, het inventariseren van bedrijventerreinen, het ontwikkelen van kennisdocumenten over vlinders en het onderzoeken van wet- en regelgeving rondom drones in Natura 2000-gebieden.

Solliciteren

Door al deze opleidingsdagen, bedrijfsbezoeken, wildcards en opdrachten hebben we het werk van de RUD NHN goed leren kennen en uitgebreid kennis kunnen maken met de medewerkers en afdelingen. Sinds het begin van dit jaar werken we allemaal – zo goed als fulltime - mee op een afdeling. We zijn verspreid over de organisatie aan de slag gegaan bij handhaving, regulering en specialisme & advies, in verschillende vakgebieden. Eventueel gaan we nog een periode op een andere afdeling of in andere functies meewerken. De komende tijd kunnen we solliciteren op interne vacatures en op die manier op de juiste plek binnen de RUD NHN terechtkomen.

Na het hele traject van lesdagen, wildcards en opdrachten ben ik, samen met een andere trainee, sinds half januari terecht gekomen op de afdeling Regulering leefomgeving.  Ik ben daar ingedeeld bij het Team natuurbescherming. Het is heel fijn om eindelijk de kennis van studie en de cursussen bij de RUD NHN in te kunnen zetten in de praktijk!’