Subsidie impuls omgevingsveiligheid beschikbaar

Zit u als gemeente met een specifiek knelpunt op gebied van externe veiligheid? Zijn groepsrisicoberekeningen nodig, of wilt u bepaalde veiligheidsaspecten of ruimtelijke ordeningssituaties nader onderzoeken? Dan kan dat mogelijk worden gefinancierd vanuit de subsidie Impuls omgevingsveiligheid (IOV).

Deze subsidie is in het leven geroepen na de vuurwerkramp in Enschede. Externe veiligheid verdiende extra aandacht. Sinds die tijd zijn er grote vorderingen gemaakt, maar incidenten, zoals de brand bij Chemie Pack en de veiligheidsproblemen bij Odfjell, leren echter dat extern veiligheidsbeleid nog steeds erg nodig is.

Veiligheid ruimtelijke ordeningTwee brandweerlieden blussen grote brand
De IOV-subsidie bestaat uit verschillende deelprogramma’s. Een van de programma’s geeft ruimte aan lokaal extern veiligheidsbeleid. De doelstelling is vooral om externe veiligheid vanuit de ruimtelijke ordening te versterken. Daarbij dragen gemeenten projecten aan, die met behulp van de subsidie worden opgepakt door de omgevingsdiensten. Denk daarbij aan kwaliteitscriteria, kennisinfrastructuur en goede anticipatie op de Omgevingswet.

Omgevingswet
Omdat de Omgevingswet ook gepaard gaat met modernisering van externe veiligheid, moeten er voor die tijd aandachtsgebieden worden bepaald en soms ook nog berekend. In principe ligt deze taak bij het bevoegde gezag. De omgevingsdienst ziet het als zijn taak om gemeenten hierbij in een vroeg stadium te ondersteunen. Ook dit jaar moet voor een succesvolle implementatie van deze modernisering nog veel gebeuren. Een deel van de beschikbare subsidie voor 2020 wordt hieraan besteed.

Signaleringskaart risicobronnen
Veel projecten, gefinancierd uit deze subsidie, zijn al uitgevoerd voor Noord-Holland Noord. Zo is er een signaleringskaart gemaakt door de omgevingsdienst. Op deze digitale kaart is voor ruimtelijke ontwikkelingen zichtbaar met welke risicobronnen met gevaarlijke stoffen men rekening moet houden. Dit is een heel praktisch hulpmiddel gebleken. Op verzoek van gemeenten zijn er ook specifieke opdrachten uitgevoerd in relatie tot ruimtelijke ordening en groepsrisico.

Voor dit jaar is nog budget beschikbaar voor projecten van gemeenten. Neem voor meer informatie hierover contact op met Louis Jansen van de OD NHN:

e-mail:ljansen@odnhn.nl of telefoon:+31 881021755.