Voorbereidingen Omgevingswet gaan gewoon door

Beste lezer,Directeur Rob van Doorn van de OD NHN

In deze nieuwsbrief staan weer verschillende interessante artikelen.

We schrijven over de start van de campagne Aardgasvrij wonen met als spil de bijbehorende website. Veel gemeenten zien inmiddels initiatieven op dit terrein ontstaan en verlenen hun medewerking aan de bouw van woningen die andere verwarmingsbronnen gebruiken dan aardgas. Klimaatverandering en maatschappelijke veranderingen vergroten de noodzaak om te verduurzamen. Onze organisatie ondersteunt daarbij met adviezen en verwijzing naar positieve ervaringen elders.

Regelmatig worden wij benaderd door burgers over de lichtoverlast van Agriport. Wij voeren geregeld toezicht uit en hebben overleg met de ondernemers. Regels bepalen de speelruimte en wij zien erop toe dat die regels worden gehandhaafd.

In deze nieuwsbrief ook een interview met Edward Stigter, de gedeputeerde die onlangs tot ons bestuur is toegetreden. Edward vertelt onder meer over zijn visie op onze omgevingsdienst.

Voor wie daarnaar op zoek is: er staat in deze nieuwbrief geen artikel over de impact van de coronacrisis. Het onderwerp houdt de gemoederen bezig. Schriftelijk hebben we de gemeenten en provincie over de gevolgen geïnformeerd. Ons kantoor is al geruime tijd voor bezoek gesloten en de bezetting is uiterst minimaal, uitsluitend gericht op het in stand houden van de noodzakelijke dienstverlening. Natuurlijk zijn wij goed voor iedereen bereikbaar. Onze medewerkers werken vanuit huis en zijn beschikbaar waar dat  is vereist.  

Kort geleden is besloten de invoering van de Omgevingswet weer uit te stellen. Als omgevingsdienst gaan we door met de voorbereidingen. Het mag niet zo zijn dat door het nieuwe uitstel de motivatie afneemt en daardoor de organisatie niet klaar is wanneer de invoering aan de orde is. Samen met de Veiligheidsregio en GGD zijn we in gesprek over de continuering van de voorbereidingen. De regionale Stuurgroep Omgevingswet speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Rob van Doorn