Handreiking duurzame (her)ontwikkeling gelanceerd

Op verzoek van gemeenten in het werkgebied van de OD NHN is de handreiking 'duurzame (her) ontwikkeling’ ontworpen. De handreiking geeft gemeenten informatie en praktijkvoorbeelden, waarmee zij duurzaamheidskansen kunnen benutten. Zowel in de richting van de initiatiefnemers, die (ver)bouwplannen hebben, als in de eigen gebieds- en projectontwikkeling. Het document is ontwikkelt door de OD NHN in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en Groot Ecobouw. Voorkant van de handreiking
 

Waarom duurzame (her)ontwikkeling?

Het klimaat verandert. De omgeving moet worden toegerust op heftige regenbuien, periode van droogte en hittestress. Zorg voor de natuur en biodiversiteit vraagt aandacht. Doelstelling vanuit de Klimaatwet is om  in 2030 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 te realiseren. We bereiden ons voor op een aardgasvrij gebouwde omgeving. Daarnaast moeten we zuinig omgaan met schaarse grondstoffen en circulair gaan denken en handelen. Deze opgaven vragen ons om gebouwen en gebieden zo duurzaam mogelijk te (her)ontwikkelen. Met de handreiking worden gemeenten geholpen hier gericht op te sturen.


Inhoud handreiking

De handreiking richt zich op de volgende ontwikkelingen:
-    Duurzame zelfbouw door particuliere opdrachtgevers
-    Verbouwing van bestaande woningen
-    Nieuwbouw en de verbouwing van een bedrijfspand
-    Het transformeren van een bedrijfspand naar een woonfunctie
-    Duurzame projectontwikkeling, opdrachtgeverschap en bouw- en/of gebiedsontwikkeling

In de handreiking wordt aangegeven welke keuzes een gemeente kan maken om, met meer ambitie en verdergaande normering dan de wettelijke normen, te bouwen en ontwikkelen. Die ambitie moet de gemeente vastleggen in beleid. De handreiking kent diverse voorbeelddocumenten. 

Dynamisch en actueel

De handreiking is een dynamisch document. Met zekere regelmaat actualiseren we de inhoud en voegen we nieuwe voorbeelden toe. Gemeenten zijn van harte uitgenodigd om goede voorbeeld(en) naar OD NHN te sturen, zodat we deze kunnen delen met andere gemeenten. 

De handreiking is verspreid binnen de 17 gemeenten. Wil je ook een exemplaar ontvangen, mail dan naar gnicolai@odnhn.nl.

 

Terug naar nieuwsbrief