Estafette van het bestuur

Wat is de toegevoegde waarde van de OD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de OD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder. Deze nieuwsbrief Ad Jongenelen, wethouder van de gemeente Langedijk.

Even voorstellenWethouder Ad Jongenelen

Mijn naam is Ad Jongenelen, woonachtig in Heerhugowaard. Als wethouder ben ik actief in de gemeente Langedijk. Van huis uit heb ik werktuigbouwkunde gestudeerd maar ben uiteindelijk in een commerciële carrière beland. Doordat ik in mijn woonomgeving werd geconfronteerd met grote inbreuk op mijn woongenot en daar wat aan wilde doen, ben ik in 2004 in de lokale politiek van Heerhugowaard terecht gekomen.

 

Namens de Regio Alkmaar (gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk) vertegenwoordig ik ons in het DB. Daarnaast ben ik namens Langedijk lid van het AB.

 

Hoe kijkt u persoonlijk naar deze vorm van regionale samenwerking?

Regionale samenwerkingsvormen zijn goed, mits ze niet verzanden in een soort van automatisme qua dienstverlening en financiële bijdragen. Gezamenlijk optreden geeft schaal- en kwaliteitsvoordelen en biedt continuïteit van dienstverlening voor de toekomst. Ook de eisen die gesteld worden aan de medewerkers binnen de OD NHN om hun persoonlijke expertise en vakbekwaamheid op peil te houden is zo beter te garanderen.

 

Welke toegevoegde waarde heeft de OD NHN volgens u voor de regio Noord-Holland Noord?

Ik zie grote voordelen in uitwisseling van kennis en knowhow, zowel regionaal alsmede landelijk bij de 29 OD’s, iedereen heeft bepaalde specifieke kennis. Regio’s in Nederland kennen hun eigen omgeving specifieke kenmerken, van petrochemie tot grootschalige veeteelt en landbouw. Het uitwisselen van elkaars mensen en kennis maakt van de OD’s een toekomstgerichte en slagvaardige organisatie.

 

Welke uitdagingen ziet u de komende bestuursperiode voor de organisatie?

Vanuit de portefeuilleverdeling hebben twee onderwerpen mijn onverdeelde aandacht. De eerste is de Omgevingswet. Alle gemeenschappelijke regelingen krijgen hiermee te maken. Zeker een organisatie als de OD. Voorbereid zijn, toereikend budget hebben, kennis vergaren en implementeren is noodzakelijk. Ook hierin neem ik mijn rol als vertegenwoordiger namens het DB in het landelijke overlegstructuur met de VNG en alle OD’en van Nederland.

 

Het tweede onderwerp wat mij zeer ter harte gaat en tevens de uitdaging voor de OD is, is RUD 2.0. Na de opstartperiode komt de tijd van het vervolmaken van de interne en externe organisatie. De OD krijgt vast de wettelijke taken van haar eigenaren en daarnaast op basis van vrijwilligheid de bovenwettelijke taken. Het is de kunst dat de OD’s zichzelf zodanig profileren bij de eigenaren, lees deelnemende gemeenten, dat zij geen alternatieven hebben anders dan het werk aan de OD te gunnen.

 

Wat wilt u de OD NHN daarin als portefeuillehouder voor de doorontwikkeling van de organisatie meegeven?

Daarvoor is het van cruciaal belang dat de OD haar dienstverlening op orde heeft, een aanvraag voor werkzaamheden op waarde weet te schatten, de gewenste output in beeld heeft en voldoet aan de gestelde tijdslimieten. Je zou bijna zeggen, werken en functioneren als een regulier ingenieursbureau. Daaraan wil ik actief mijn steentje bijdragen door met het DB en de directie besluiten te nemen om de dienst klaar te stomen voor de toekomst.
 

Aan wie wilt u het stokje overdragen en waarom?

Ik zou het stokje willen overdragen aan mijn DB-collega en wethouder van de gemeente Hoorn, de heer Bashara.