Estafette van het bestuur

Wat is de toegevoegde waarde van de OD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de OD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder.

1. Even voorstellen
Bart Nootebos is wethouder in de gemeente Stede Broec en het langst zittende bestuurslid (Algemeen Bestuur) van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Hij heeft een uitgesproken mening over de meerwaarde van de Omgevingsdienst. Bart: ‘Ik ben in Stede Broec portefeuillehouder voor Volkshuisvesting, Afval, Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer.… eigenlijk voor alle onderwerpen die zich in de buitenruimte afspelen.’ En met een lach: ‘En ja, ik ben inderdaad nog van voor het ontstaan van de omgevingsdiensten die in 2014 zijn opgericht. De Omgevingsdienst heeft zich in een aantal jaar ontwikkeld tot een volwassen en professionele organisatie.’

2. Hoe kijkt u persoonlijk naar de samenwerking tussen de gemeenten en de Omgevingsdienst?Bart Nootebos
Bart: ’De Omgevingsdienst is eigenlijk ‘de goede scheidsrechter’ in een voetbalwedstrijd. Als de scheidsrechter zijn werk goed doet, dan valt hij niet op en kan het spel gespeeld worden. Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau hebben we een prettige en goede samenwerking. Dat uit zich bijvoorbeeld in projecten waarin plotseling opgeschaald moet worden naar specifieke onderwerpen, zoals het thema diffuus lood bij schoolgebouwen, PFAS bij woningbouwprojecten, of de inventarisatie van asbestdaken voor onze gemeente. De Omgevingsdienst heeft de expertise in huis en dat werkt erg prettig als je te maken hebt met gevoelige onderwerpen.’

3. Hoe draagt de OD NHN bij aan de beleidsdoelstellingen binnen uw gemeente?
‘De Omgevingsdienst is voor ons van groot belang voor het rechtmatig afgeven van vergunningen. Dat is niet altijd direct zichtbaar voor inwoners, maar voor bedrijven is het van cruciaal belang bij bijvoorbeeld bedrijfsuitbreidingen en veranderende wetgeving. Je wilt als gemeente tenslotte rechtszekerheid bieden.’

4. Op welke wijze heeft de Omgevingsdienst een positieve rol gespeeld en wat was die rol?
‘Om het heel concreet te maken is dat bijvoorbeeld een onderwerp als de verduurzaming van gebouwen. We werken binnen de gemeente, in samenwerking met de Omgevingsdienst, heel gericht op bepaalde bouwperiodes aan de verduurzaming van panden en daar is erg veel belangstelling voor. Zowel belangstelling vanuit de inwoners als vanuit de bedrijven. Maar de genoemde onderwerpen asbest, PFAS en lood zijn ook voorbeelden van onderwerpen waar wij als gemeente iets mee moeten. Het zijn voorbeelden waarbij wij graag gebruik maken van de expertise van de Omgevingsdienst. Op het moment dat in de maatschappij, of in de vorm van nieuwe wetgeving, zaken spelen, dan moet je daarop kunnen handelen als gemeente. Met de nieuwe Omgevingswet, die – na uitstel - op 1 januari 2022 ingaat, zullen we binnen 8 weken een vergunning moeten kunnen afgeven, dat vraagt het een en ander in de dienstverlening en dat vraagt straks wat anders van de aanvrager. Daar werken we momenteel stevig aan.’

5. Wat is de toegevoegde waarde van een Omgevingsdienst voor de regio?
Bart Nootebos hoeft hier niet erg lang over na te denken over deze vraag en somt op:
- aanspreekpunt met veel kennis en deskundigheid;
- een verlengstuk, en tegelijkertijd ontlasting, van de gemeentelijke organisatie,
- korte lijnen, dichtbij en benaderbaar,
- snelle actie, indien gewenst.

6. Welke uitdagingen ziet u in de loop van deze bestuursperiode voor de Omgevingsdienst?
Bart: ‘De grootste uitdaging voor de komende periode is de uitrol van de Omgevingswet en de bijbehorende aanvraagtermijnen voor vergunningen. Dit betekent het nodige voor de digitalisering, maar ook voor inwoners en bedrijven. Zij zullen meer huiswerk moeten gaan doen voordat zij een vergunning kunnen aanvragen.’

7. Wat wilt u de Omgevingsdienst vanuit uw portefeuille meegeven?
Bart, nadenkend: ‘Wat wil ik de Omgevingsdienst meegeven…? Nou, misschien wel dat ook bij de toekomstige wetgeving richting bedrijven en instellingen ondersteunend en oplossingsgericht meegedacht wordt, ook bij het aanvragen van een vergunning en de handhaving. Ondernemers lopen soms tegen nieuwe wetgeving aan.‘

8. Wat zijn uw ervaringen, als langstzittend bestuurslid, met de Omgevingsdienst?
De Omgevingsdienst is ontstaan uit diverse gemeenten met ieder haar eigen historie en de provincie Noord-Holland. De afgelopen jaren zijn de gemeenten en de provincie binnen de Omgevingsdienst naar elkaar toegegroeid. Dat heeft te maken met de thema’s die de afgelopen jaren zijn langsgekomen, maar ook met de rol van provincie Noord-Holland. Naast de Omgevingsdienst zijn er meer samenwerkingsverbanden op bepaalde expertises, zoals bijvoorbeeld een Ontwikkelingsbedrijf. De wil tot samenwerking is er en de Omgevingsdienst speelt hier een goede rol in.

9. Het stokje overdragen aan ….
Theo Groot. Hij is lid van het Dagelijks Bestuur en het op een na langst zittende bestuurslid.
Ik zou hem de volgende vraag willen stellen: hoe zie jij de rol van de OD in het licht van de nieuwe omgevingswet?