OD NHN: Landelijk protocol brand zonnepanelen snel nodig

De OD NHN pleit voor een landelijk protocol voor brand bij panden waarop zich zonnepanelen bevinden, zo viel onlangs in diverse media te lezen. De reden daarvoor is dat de toplaag van zonnepanelen loslaat bij brand en zich verspreidt over een zeer groot deel van de omgeving.

Dat was onlangs ook het geval bij een grote brand bij een bollenbedrijf in ’t Veld. Daarbij vatte de zonnepanelen vlam, waardoor in de wijde omtrek weilanden bezaaid lagen met stukjes glas en blauwe folie afkomstig van de toplaag van de panelen. De stukjes glas en folie varieerden in grootte van drie bij drie millimeter tot  vijftien bij twintig centimeter. Vooral de kleinere stukjes worden door de hitte en de rook die bij de brand vrijkomen de lucht in geblazen en met de wind meegevoerd.Zonnepanelen

Gevaar voor vee
Dieren die in weilanden staan, kunnen deze stukjes opeten, wat tot maagbloedingen kan leiden. Daarom adviseerde de OD NHN en gemeente Hollands Kroon veebedrijven in de buurt hun dieren binnen te houden. Maar ook voor gewassen zou het schadelijk kunnen zijn.

Afgelopen maand brandde ook een schuur met zonnepanelen uit in de gemeente Noordoostpolder, waardoor de omgeving bezaaid lag met zwartgeblakerde stukjes glas.

Kamervragen protocol
Omdat over de schadelijke (gezondheids) gevolgen voor mens en dier bij een brand met zonnepanelen weinig bekend is, pleit de OD NHN voor een landelijk onderzoek, zodat snel een protocol kan worden opgesteld. In Nederland staan veel schuren, loodsen en boerderijen met zonnepanelen op het dak.

De OD NHN heeft na de zomer met de andere Noord-Hollandse OD’s en Veiligheidsregio Flevoland overleg over deze problematiek.

Inmiddels heeft het CDA ook haar zorgen geuit over de branden met zonnepanelen en aan de minister van Economische zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over de gevaren van verbrande zonnepanelen.