Estafette van het bestuur

Wat is de toegevoegde waarde van de OD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de OD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder.
Deze nieuwsbrief Samir Bashara, portefeuillehouder voor onder andere Duurzaamheid in de gemeente Hoorn.

1.    Even voorstellen….

Mijn naam is Samir Bashara, portefeuillehouder voor onder andere Duurzaamheid in de gemeente Hoorn. Ik heb een studie Sociologie afgerond en ben van jongs af aan geïnteresseerd in politiek. Daarnaast heb ik een grote belangstelling voor duurzaamheidsvraagstukken.

Sinds 2014 ben ik DB-lid namens Westfriesland met de portefeuille Personeelszaken en cultuur. Hieronder vallen ook HRM en de strategische personeelsplanning. Hoorn is op basis van taakinbreng en inwoneraantal één van de grotere deelnemers in de OD NHN en heeft acht procent van de stemmen in het AB.

2.    Hoe kijkt u persoonlijk naar deze vorm van regionale samenwerking?Foto Samir Bashara

In mijn optiek zijn er altijd vormen van bovenregionale samenwerking nodig om de grote uitdagingen het hoofd te bieden. Deze vorm van samenwerken is het beste alternatief,  wanneer bestuurlijke herindeling niet wenselijk of mogelijk is; een gemeenschappelijke regeling is daarvoor een prima alternatief.

3.    Welke toegevoegde waarde heeft de OD NHN volgens u voor de regio Noord-Holland Noord als geheel?

De OD NHN brengt haar meerwaarde met name in de praktijk tot uitdrukking door samen efficiënter te werken, van elkaar te leren en het samenbrengen van deskundigheid op vele terreinen. Op die manier kunnen we als gemeente op een hoger schaalniveau beleid uitzetten en uitvoeren.

4.    In welk gemeentelijk dossier heeft de OD NHN een positieve rol gespeeld en wat was die rol?

Hoorn is bij uitstek een evenementenstad met grote aantrekkingskracht. En daarvoor -ahoewel dit enigszins buiten mijn domein ligt- hebben wij de OD NHN nodig om bij de vele evenementen en horecalocaties geluidsaspecten in goede banen te leiden. Op die manier borgen we onze regionale functie als evenementen- en horecastad.

5.    In de regio werkt u met het Pact van Westfriesland, op welke wijze kan de OD NHN volgens u bijdragen aan de realisatie daarvan?

Het Pact van Westfriesland bevat hele concrete doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat energietransitie. Bij de realisatie daarvan is de OD NHN een cruciale partner. Bij de uitwerking van het Westfries Energiekompas en onze ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, is de samenwerking met de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie onmisbaar.

6.    Welke uitdagingen ziet u in de loop van deze bestuursperiode nog voor de organisatie?

De keerzijde van zo’n omvangrijke organisatie in zo’n grote regio is dat deze heel veel op het bord krijgt en ze raakt ondergedompeld in haar primaire proces. In een grote gemeenschappelijke regeling met een klassieke taakopvatting leidt dat tot traagheid. Beide kanten -opdrachtgever en uitvoerder- moeten naast het primair proces investeren in ontwikkeling. Dat is nog een opgave waarvoor veel moet gebeuren. Ik zie in de organisatie welwillendheid en positieve energie om daarmee aan de slag te gaan.

7.    Wat wilt u de OD NHN daarin als portefeuillehouder personeelszaken en cultuur meegeven?

Er is behoefte aan een moderne en flexibele organisatie die in veranderende omstandigheden overeind blijft. De organisatie moet de ouderwetse en bureaucratische reflex om in een formalistische rol te schieten loslaten. Focus op maatschappelijke opgaven en doelen en pak meer een adviserende rol als partner om dingen mogelijk maken.

8.    Tot slot: aan wie wilt u het stokje overdragen en waarom?

Graag draag ik het stokje over aan Edward Stigter, hij is nieuw in het bestuur als AB- en DB-lid namens de provincie Noord-Holland en heeft een frisse kijk op de organisatie waar ik nieuwsgierig naar ben.