Meer asbestdaken dan verwacht in Noord-Holland Noord

De OD NHN heeft dit jaar samen met leden uit de zeventien samenwerkende gemeenten voor het eerst in kaart gebracht hoeveel asbestverdachte daken er nog zijn in Noord-Holland Noord. Door gebruik te maken van luchtfoto's van alle steden en dorpen en bouw- en verbouwgegevens van panden te bekijken, kwam een duidelijk beeld naar voren over de hoeveelheid.

UiteDaken van huizenindelijk bleek het om ruim vier miljoen vierkante meter aan asbestverdachte daken te gaan. Dat is meer dan het dubbele dan wat op basis van andere provincies werd verwacht.

Noord-Holland Noord telt 33.604 ’verdachte panden’. Huizen, schuurtjes en bedrijfsgebouwen waarvan zo goed zeker asbest op zit. Van alle panden in Noord-Holland Noord is 5,9 procent ’verdacht’. 64 procent van deze panden heeft een asbestdak kleiner dan 35 vierkante meter. Twaalf procent van de panden heeft een asbestdak dat groter dan 250 vierkante meter is. Alleen al deze twaalf procent, veelal panden van agrariërs, omvat bijna driekwart van het totale asbestoppervlak. Als deze wordt gesaneerd, is al een groot deel bereikt.

Verdachte panden
Van alle panden in Noord-Holland Noord is 5,9 procent ’verdacht’. Alleen in West-Friesland staan al 11.531 panden met asbestdaken, met een totale oppervlakte van ruim 1,3 miljoen vierkante meter. De inventarisatie is in juni aan alle gemeenten gepresenteerd. Dezelfde maand verwierp de Eerste Kamer het asbestdakenverbod. De druk om het asbest te moeten verwijderen is daarmee van de ketel.

Doorpakken
Toch kunnen de overheden beter de vaart erin houden met het asbest saneren, adviseert de ambtelijke werkgroep van de betrokken gemeenten, provincie Noord-Holland, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst. De werkgroep stelt de provincie en gemeentebestuurders voor om het opruimen van asbestdaken collectief aan te besteden om op die manier burgers en bedrijven tegemoet te komen.

Bron: Artikel door Cees Beemster, Noordhollands Dagblad