Open communicatie tussen bestuur en leiding OD's essentieel

De laatste dagen lezen we het nodige in de pers over de redenen waarom gedeputeerde Adnan Tekin van Noord-Holland is afgetreden. Adnan was bijna drie jaar een verdienstelijk lid van het DB en AB van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Een persoonlijk drama, ingegeven zo lezen wij, door onvoldoende ambtelijke ondersteuning bij het toezicht en de handhaving op Tata Steel. Belangrijk is dat de lijntjes tussen bestuurders en de ambtelijke leiding van toezichthoudende instanties altijd open staan. Wederzijds. Ons bestuur of individuele bestuursleden en de ambtelijke leiding van de OD NHN communiceren veel met elkaar. Soms bijna dagelijks, omdat de ontwikkelingen in de regio of bijvoorbeeld nieuwe wetgeving daar aanleiding toe geven.

Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief treft u artikelen aan over enkele belangrijke onderwerpen waarvan ik er graag een paar nu noem.Rob van Doorn

Door nieuwe inzichten in Den Haag lijkt de kwestie van asbestverwijdering minder hoog op de agenda te staan. Niets is echter minder waar. Asbest is en blijft gevaarlijk wanneer het oud is, ontbindt, wordt verwijderd of door bijvoorbeeld een brand in de open lucht verpulvert. Het is belangrijk dat de georganiseerde verwijdering van asbest in onze regio plaatsvindt en dat de uitvoering daarvan niet op de lange baan wordt geschoven.

Stikstofdepositie en PFAS staan dagelijks in belangstelling. Acties van boeren en bouwers drukken Nederland met de neus op de feiten. In dit nummer uitleg wat PFAS is.

De OD NHN is blij dat Samir Bashara, wethouder in Hoorn, in het DB en AB is vertegenwoordigd. In dit nummer een interview met deze bevlogen bestuurder.

Enerverend 2020
Graag wens ik alle lezers een plezierige Kerst en een heel fijne jaarwisseling. 2020 wordt een enerverend jaar. Dat weten we, ook al moet dit jaar nog een aanvang nemen. De voorbereiding op de invoering Omgevingswet moet worden afgerond. Dit is een opgave waar gemeenten, provincie en OD NHN gezamenlijk invulling aan dienen te geven. Volgens de minister is en blijft 1 januari 2021 het moment van invoering. Binnen onze organisatie worden twee grote Europese aanbestedingen afgerond, die ertoe zullen leiden dat onze ICT-ondersteuning een nieuwe, moderne fase ingaat. Ook zijn we druk bezig met het creëren van een (nog) sterker fundament onder onze bedrijfsvoering, waardoor we transparanter gaan werken en rapporteren. Niets minder dan dat mag van ons worden gevraagd.

Ook in 2020 zullen wij enthousiast het werk voor onze eigenaren en de bewoners en bedrijven in Noord-Holland Noord en de provincie uitvoeren. We zijn er met onze 28 zusterorganisaties op ons vakgebied voor de hele samenleving en die wetenschap houdt ons doorlopend bij de les.

 

Rob van Doorn

Directeur OD NHN