PFAS wat is het en waarom is het nieuws?

De laatste tijd werd in het nieuws veel aandacht geschonken aan PFAS. Het zorgt voor problemen in de bouw- en grondwereld. Maar wat is PFAS nu eigenlijk en waarom is het juist nu een hot item?

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een stofgroep die al decennia lang wordt toegepast binnen vele processen en producten (bijvoorbeeld: verf, cosmetica, kleding, etc.), omdat het water, vet en vuil afstoot. Door gebruik van deze producten, fabrieksemissies en incidenten zijn PFAS in het milieu terechtgekomen. Dit jaar is aangetoond dat deze stofgroep een negatieve invloed kan hebben op mens en milieu. Door diffuse verspreiding wordt er nu van uitgegaan dat PFAS overal in meer of mindere mate in de grond of het oppervlaktewater wordt aangetroffen.

HandelingskaderFoto van een loofbomenbos
Om hier mee om te gaan is sinds juli dit jaar een tijdelijk handelingskader opgesteld. Daarin staat beschreven dat men bij grond- of baggerwerkzaamheden altijd onderzoek op PFAS moet uitvoeren. Na dit onderzoek kun je grond verplaatsen als het voldoet aan de normen uit het tijdelijk handelingskader.

Vertraging in bouw
Deze werkwijze zorgde voor vertraging in de bouw. Om uit deze problematiek te komen, heeft de provincie in samenwerking met de Omgevingsdiensten onderzocht wat de achtergrondwaarde* is van PFAS over de hele provincie. De uitkomsten van dit onderzoek hebben eind november geleid tot een verruiming van de mogelijkheden uit het tijdelijke handelingskader.

Regio in kaart brengen
Om het grondverzet verder op gang te krijgen wordt er hard gewerkt om de lozingsvergunningen van grondbanken aan te passen. Ook zijn wij als Omgevingsdienst druk bezig om in onze regio de situatie met betrekking tot PFAS nog verder in kaart te brengen. We willen binnenkort voor alle gemeenten in onze regio een passend voorstel neerleggen, waarmee we de aanpassing van de bodemkwaliteitskaarten in één keer voor de hele regio kunnen doorvoeren. Hiermee hopen we dat het grondverzet weer ongehinderd kan plaatsvinden.

 

Meer informatie op de website van het RIVM

*Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel PFAS er al in onbelaste bodem zit: op plekken waar geen duidelijke vervuilingsbron aanwezig is. Heeft een partij grond die verplaatst moet worden een lagere concentratie PFAS dan de achtergrondwaarde? Dan kan de grond gewoon verplaatst worden.