De Risicokaart biedt veiligheid, maar geen 100% garantie

We wonen, werken en recreëren in een veilig land. Om dat zo te houden, werken overheden en hulpdiensten nauw samen. Ook zijn er strenge voorwaarden gesteld aan organisaties om onveilige situaties te voorkomen en risico’s te beheersen. Een absolute veiligheidsgarantie kan helaas niemand geven, maar we kunnen wel inzicht proberen te krijgen in de mogelijke risico's en gevaren die in een bepaalde situatie kunnen optreden. Deze potentiële gevaren worden weergegeven op de zogenaamde 'Risicokaart'.

BedrijfbrandOntstaan
Na de vuurwerkramp in Enschede (mei 2000) kwam uit onderzoek naar voren dat burgers over het algemeen weinig kennis hadden van de mogelijke risico’s in hun directe omgeving. Ook bleek dat ze vaak niet wisten wat ze in het geval van een crisissituatie moesten doen. Omdat mensen daardoor ook niet de juiste veiligheidsmaatregelen kunnen treffen in geval van nood, is op landelijk niveau besloten om informatie over risico’s in de woonomgeving voor iedereen beter toegankelijk te maken. Zo ontstond de Risicokaart.

Doel
De Risicokaart neemt binnen de rampenbestrijding, crisisbeheersing en risicocommunicatie een belangrijke plaats in. Op deze kaart kan iemand zien of er zich in de buurt risicovolle situaties bevinden die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. Ook geeft de Risicokaart meteen informatie en advies over de soorten risico’s en het handelingsperspectief. Bovendien staan op de kaart niet alleen de locaties van bedrijven waar men gevaarlijke stoffen bewerkt of opslaat, maar ook de eventuele buisleidingen en transportassen (over de weg, het spoor en het water).

Andere belangrijke elementen op de Risicokaart zijn onder andere de locaties waar grote aantallen mensen aanwezig kunnen zijn, overstromingsgebieden en de kans op natuurrampen. De informatie op de Risicokaart is dan ook een belangrijk hulpmiddel bij de beoordeling van ruimtelijke plannen voor de omgevingsveiligheid (externe veiligheid).

RUD NHN
De RUD NHN beheert voor bijna alle gemeenten binnen de regio Noord-Holland Noord de Risicokaart voor wat betreft de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Niet elke risicovolle (hoeveelheid) stof of installatie hoeft echter op de Risicokaart te staan. Zo staat een benzinetankstation zonder LPG er niet op, maar een die LPG verkoopt wel.

Op dit moment staan circa 350 installaties en/of bedrijven op de Risicokaart. Hieronder vallen ook de inrichtingen die onder het beheer vallen van een ander bevoegd gezag, zoals mijnbouw-, defensie- en Brzo-inrichtingen.

Om de Risicokaart up-to-date te houden en geen achterstanden op te lopen, is hij opgenomen in de werkprocessen van regulering. Ook lichten we collega’s regelmatig in over het belang van de Risicokaart.

Wilt u meer informatie over de Risicokaart, neem dan contact op met Ruben Bergkamp, Adviseur Externe veiligheid.

 

Terug naar de nieuwsbrief