De werkzaamheden van de RUD Noord-Holland Noord

DE RUD NHN is volop in beweging en in deze nieuwsbrief vertellen wij u daar graag meer over. Hieronder ga ik alvast kort in op enkele recente ontwikkelingen en projecten.
Het bestuur van de RUD NHN krijgt binnenkort een nieuwe samenstelling. Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart zijn bij alle deelnemende gemeenten de knopen geteld en is duidelijk wie er lid worden van het Algemeen Bestuur, het hoogste bestuursorgaan. De volgende stap is het kiezen van de leden van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Dit staat op de planning voor de vergadering van het AB op 11 juli. Inmiddels heb ik meerdere aspirant-leden gesproken en hen geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de RUD NHN. Ik merk dat er veel enthousiasme is om hieraan bij te dragen.
RobVerder werken we aan bijzondere projecten met een grote maatschappelijke impact, zoals de energietransitie. Deze dient zich in verschillende vormen aan en is vooral ingezet door het besluit van het kabinet dat Nederland van het gas af moet. De zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben ter zake een convenant gesloten om dit proces in goede banen te leiden. Aan deze stap droeg de RUD NHN reeds veel bij en momenteel ontwikkelen we een nog steviger team om de gemeenten inhoudelijk en procedureel in het proces bij te staan. Maar naast dit megaproject merken we dat ook veel bedrijven en particulieren al druk bezig zijn met maatregelen om zich voor te bereiden op de nieuwe energieverhoudingen. Zo neemt het gebruik van energiepalen onder nieuwbouwprojecten toe, terwijl men er niet altijd aan denkt een correcte procedure voor een vergunningsaanvraag te doorlopen.

Een ander onderwerp dat recent veel in het nieuws was, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is op 25 mei ingegaan en verplicht veel organisaties hun zaken op orde te brengen met betrekking tot informatieoverdracht en -bescherming. In deze nieuwsbrief gaan we in op een bijzonder aspect  van de AVG, dat nog weinig publiciteit heeft gekregen.

De RUD NHN houdt zich ook met natuurzaken bezig. Onder meer door het beschermen van inheemse soorten, zoals vleermuizen. Nu het economisch al enige tijd beter gaat, merken we dat door renovatiewerkzaamheden en na-isolatieprojecten juist deze kwetsbare diersoort in gevaar komt. Reden genoeg dus om hier aandacht voor te vragen.

We wensen u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief. Vragen of suggesties? Laat het ons weten. We hopen op een mooie zomer voor iedereen!

Met vriendelijke groet,

 

Rob van Doorn, directeur RUD NHN

 

Terug naar de nieuwsbrief