Opmars van de energieheipaal

Met oog op de duurzaamheid zet men sinds een aantal jaar bij een groeiend aantal nieuwbouwprojecten de zogenaamde ‘energieheipaal’ in. Hank Gierman, projectleider 'Bodemenergie' bij de RUD NHN, licht toe: ‘Het bijzondere aan deze energiepaal is dat hij behalve als fundering ook kan worden gebruikt om warmte en kou uit de bodem te halen of er juist in op te slaan.’

Door gekoeld of verwarmd water door de in de heipaal aangebrachte slangen te laten stromen, kan men aan de omringende bodem warmte en koude onttrekken of toevoegen. Gierman: ‘Zo kunnen we bijvoorbeeld de overtollige warmte uit een gebouw via een energiepaal in de bodem opslaan en later tijdens een koude periode weer gebruiken.’

Energieheipaal

Meldingsplicht
Dit klinkt eigenlijk alleen maar positief, maar helaas kunnen bodemenergiesystemen die te dicht bij elkaar staan, elkaar ook negatief beïnvloeden. Daarom is het melden van een energiepaal overal in Nederland wettelijke verplicht. De projectgroep 'Bodemenergie' van de RUD NHN is verantwoordelijk voor toezichthoudende en regulerende taken bij gesloten bodemenergiesystemen. De RUD NHN kan handhavend optreden tegen bedrijven die een bodemenergiesysteem realiseren zonder dit te melden. Volgens projectleider Gierman zijn bedrijven verplicht de palen te melden in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer en particulieren in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Gezamenlijke controles
Om te voorkomen dat men de plaatsing van energiepalen niet meldt, heeft de RUD NHN onlangs een informerende brief over energiepalen verstuurd naar de aangesloten gemeenten. Verder zijn alle Bouw- en Woningtoezicht-afdelingen ingelicht eDoorsnede heipaaln is er aan enkele gemeenten een presentatie over dit onderwerp gegeven.

Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in het verleden al te maken gehad met energiepalen die zijn geplaatst zonder dat daarvan melding is gemaakt. In 2018 zal de RUD NHN daarom gezamenlijke controles houden met ILT. Mocht u meer informatie over bodemenergie willen, kunt u altijd contact opnemen met Ruud Stokkel, eveneens projectleider, via BES@rudnhn.nl.

Foto: doorsnede energieheipaal

 

 

Terug naar de nieuwsbrief