The Strivers benaderen Omgevingswet volgens mastercircle

De Omgevingswet vraagt om een andere benadering van vraagstukken dan momenteel vaak het geval is. Binnen de OD NHN is een team bezig zich hierin vast te bijten. Zij zijn The Strivers en werken in de frontlinie van de Omgevingswet volgens de werkwijze van de mastercircle.

De mastercircle is een flexibel programma van vijf sessies(urgentie, opgave, omslag, toekomst, oogst), die elkaar snel opvolgen rond een complex vraagstuk. Daardoor is er altijd helderheid in start, einde en resultaat. ‘De omgevingswet is onze missie en de kracht zal uit het team moeten komen’, aldus Marieka Körössy, organisatiecoach van de OD NHN en in die hoedanigheid bezig met een cultuur van samenwerken die past bij het werken volgens de Omgevingswet.

SamenwerkenFoto van persoon met tekst Are you a striver

Aanleiding voor het volgen van de mastercircle is een geluidscasus (woningbouw in geluidgevoelig gebied), die langdurig niet goed loopt en complexer is dan het ogenschijnlijk lijkt. Het is een handreiking van de OD NHN naar opdrachtgever Dijk & Waard, die kritisch is in het werken volgens de Omgevingswet. Via de systematiek van de mastercircle kijken we samen naar wat nodig is om de casus op te lossen.

Körössy: ‘De complexiteit van een vraagstuk zorgt voor een behoefte aan afstemming en samenwerking. Je wilt best bijdragen aan zo’n vraagstuk, maar laat je soms tegenhouden, omdat het te veel tijd kost en omdat de kans op een zichtbaar resultaat onvoorspelbaar is. Vaak gunnen we ons niet eens de tijd om de kansen te verkennen. Gevolg is vaak dat zo’n vraagstuk blijft liggen, voor een klein deel wordt oplost, of uitkomt bij een oplossing die niet aansluit bij de werkelijke behoefte. Eigenlijk kost dat nog veel meer tijd.’

Grenzen opzoeken

De mastercircle zorgt ervoor dat je wordt uitgedaagd om de grenzen te verkennen en de ‘ja, mits-benadering’ in de praktijk toe te passen. ‘De botsing van de regel waar de praktijk aan wordt getoetst, ten opzichte van het idee dat de regel volgend is op de praktijk. De spanning op tijdsdruk en gewenste antwoorden ten opzichte van integriteit en willekeur. De rek tussen uniformiteit en maatwerk of het recht op ongelijkheid. Allemaal elementen die horen bij het werken volgens de Omgevingswet’, zo legt Körössy uit.

Leren van elkaar

De Mastercircle  past bij ‘de lerende organisatie’. Omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken vraagt om veerkracht en wendbaarheid; vaardigheden die horen bij het werken met de Omgevingswet. Körössy: ‘Dit is een doorgaand leerproces voor iedere medewerker. Iedereen leert op zijn eigen wijze. Diep leren is kennis in de praktijk opdoen en meteen toepassen; blijven leren en bij voorkeur leren van elkaar. Dat moet gebeuren in een veilige omgeving en met goede begeleiding. De theorie die deelnemers hebben opgedaan in de verkenning van de Omgevingswet, wordt op deze manier in praktijk gebracht. De dialoog wordt gevoerd en de omslag die nodig is, is werkelijk zichtbaar.’

Ongetwijfeld gaan zich meer complexe vraagstukken voordoen, die zich lenen voor deze werkwijze. De OD NHN doet graag een handreiking in zo’n situatie; een uitnodiging om samen aan de slag te gaan.

 

Terug naar nieuwsbrief