Voorwoord

Beste lezer,

Met trots breng ik u deze nieuwe nieuwsbrief. Dit jaar ben ik als directeur voor de Omgevingsdienst aan de slag gegaan. Een boeiende functie waarin ik samen met 200 professionals verder vorm mag geven aan deze prachtige organisatie.Quinten Foppe directeur OD NHN

Deze nieuwsbrief reflecteert ons dynamische werkveld waar, ondanks deze moeilijke periode, weer veel werk is verzet door onze specialisten.

Gelukkig zijn er versoepelingen en gaat het de goede kant op. Zo kunnen wij fysiek weer alle bedrijven bezoeken.   

Natuurlijk heeft de OD NHN niet stilgezeten tijdens de pandemie. In deze nieuwsbrief leest u hoe wij dat hebben aangepakt en hoe zelftoezicht daarbij een verfrissende rol speelde en nieuwe inzichten verschafte.

Wist u trouwens dat u de werkzaamheden van onze toezichthouders groen en zwemwater kunt volgen? Via hun Instagram-account houden ze u op de hoogte van de werkzaamheden die zij uitvoeren. In de nieuwsbrief staan de accounts vermeld, zodat u hen kan volgen!

In opdracht van elf gemeenten is onze afdeling Specialisme en advies bezig met 33 geluidsaneringsprojecten voor een kleine 4000 woningen. Onderzocht wordt op welke manier het wegverkeerslawaai verminderd kan worden en welke financiële gevolgen dat heeft. Een mooie opdracht en interessant artikel om te lezen.

Een opdracht die voor alle Nederlanders geldt, is dat we in 2050 aardgasvrij moeten wonen. Met de regionale campagne Wij doen Wat werken we samen met vijftien Noord-Hollandse gemeenten en het Duurzaam Bouwloket om huiseigenaren in ons werkgebied bewust te maken van deze grote opgave. De campagne wil met verhalen van bewoners andere inwoners inspireren om al eerste kleine stappen in de goede richting te zetten.

Alhoewel wat vertraagd staat de Omgevingswet nog steeds voor de deur. Binnen de OD NHN is een team collega's bezig zich hierin vast te bijten. Ze heten The Strivers en werken volgens het principe van de mastercircle om complexe vraagstukken rond de nieuwe wet aan te pakken.

U ziet onze Omgevingsdienst is volop in beweging. Maar na deze roerige tijden en met de zomer voor de deur wens ik iedereen van harte een ontspannen vakantie toe.

Zomerse groet en graag tot ziens.

 

Quinten Foppe

Directeur OD NHN  

 

Terug naar nieuwsbrief