Bestuursestafette

Wat is de toegevoegde waarde van de RUD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de RUD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder.
Deze nieuwsbrief Michiel Uitdehaag, de nieuwe bestuursvoorzitter van de RUD NHN.

 

Even voorstellen

Burgemeester Michiel Uitdehaag, geboren in Roosendaal (Noord-Brabant), opgegroeid in Druten (Gelderland), afgestudeerd in Wageningen als landinrichter (planoloog). Na bij enkele gemeenten te hebben gewerkt, in 2010 wethouder in Wageningen geworden tot en met 2015. Sinds 21 januari 2016 burgemeester op Texel, wonende in Den Burg. Naast de wettelijke burgemeesterstaken verantwoordelijk voor P&O, handhaving, dijkverzwaring (voor zover gemeentelijk) en samenwerking met andere overheden, zoals waterschap, RWS, provincie en andere Waddeneilanden.

 

Hoe kijkt u persoonlijk naar deze vorm van regionale samenwerking?

In Wageningen stond ik als wethouder aan de wieg van omgevingsdienst de Vallei. Het is mijn overtuiging, ondanks dat het Rijk een aantal taken aan de provincie en gemeenten heeft ‘opgelegd’, dat er een omgevingsdienst moet komen. Het is aan onszelf te laten zien dat er aaMichiel uitdehaagn regionale samenwerking op het gebied van milieu en bouwen voordelen zitten. Met name op het gebied van beheer van kennis en beperken van de kwetsbaarheid, zullen kleinere, maar ook grotere gemeenten voordeel kunnen hebben. Het allermooiste is als de kosten dan ook nog eens omlaag kunnen. Het zou de ambitie moeten zijn dat die voordelen daadwerkelijk op veel punten bewaarheid worden en dat dat ook zo door de deelnemers ervaren wordt.

 

Welke toegevoegde waarde heeft de RUD NHN volgens u voor de regio Noord-Holland Noord?

Volgens mij is de meerwaarde vooral gelegen in het genoemde beter beheer van kennis en reduceren van de kwetsbaarheid. Daarnaast zou de RUD NHN een rol kunnen hebben in de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen deelnemers aan de RUD NHN onderling.

 

In welk lokaal dossier heeft de RUD NHN een positieve rol gespeeld en wat was die rol?

Enige jaren terug dreigde een schuur met asbestdak in te storten. Voor de ondernemer dramatisch; het kwam slecht uit, maar milieutechnisch moest er wat gebeuren. Met de gemeente, politie en andere partijen hebben we gezamenlijk de strategie bepaald om tot stabilisatie van de situatie te komen, om vervolgens te laten saneren.

 

Welke uitdagingen ziet u de komende bestuursperiode voor de organisatie?

Vergunningverlening en handhaving zal steeds politieker en integraler worden. Ik pleit niet voor het door de vingers zien van situaties! Wel pleit ik voor maatwerk in die zin, dat processen van de RUD NHN logisch zijn en de bejegening aansluit bij de gemeente (en gemeenschap) waar op dat moment wordt gewerkt. Dat scheelt een hoop gedoe.Medewerkers zullen meer en meer een rol krijgen om ook andere niet RUD-gebonden, maar wel relevante overheidszaken, te signaleren en door te geven. Denk aan situaties voor de wijk- of sociale teams in de gemeenten, zoals armoede of verwaarlozing van mensen.

 

Wat wilt u de RUD NHN daarin als bestuursvoorzitter meegeven?

Samenwerking is vooral interessant, leerzaam en nuttig. Laten we van de RUD NHN hét voorbeeld van een succesvolle samenwerking maken. Energie moet zitten in het oog hebben voor elkaars belangen, maar ook in het zijn van aantrekkelijke werkgever als AB om de RUD NHN verder te brengen.

 

Aan wie wilt u het stokje overdragen en waarom?

Theo Groot, hij is DB-lid namens de Noordkop en portefeuillehouder financiën.

 

Terug naar de nieuwsbrief