Een bruisende stad geeft geluid

Evenementen maken een stad of dorp bruisend en aantrekkelijk. Mits alles goed geregeld is natuurlijk. En dan in het bijzonder met betrekking tot het voorkomen van geluidsoverlast. Daarbij komen voor de RUD NHN Cynthia Meijer en Kirsti Pulkkanen in beeld, onze horeca- en evenementencoördinatoren, die elk voor hun “eigen” gemeenten de zaken op deze terreinen coördineren.

“Het uitgangspunt is dat er balans is tussen wat een bruisend evenement met zich meebrengt en de leefbaarheid voor de omwonenden. De organisator van het evenement, de gemeente en de RUD werken hier samen aan”, vertelt Cynthia. De meerwaarde van een coördinator is dat er één aanspreekpunt vanuit de RUD is, die ervoor zorgt dat alles loopt en daarnaast ook adviezen geeft. Iemand die vragen beantwoordt van gemeenten, politie, stadstoezicht en bewoners over (horeca en) evenementen. Maar hoe zorg je ervoor dat alles goed verloopt?

Cynthia gebouwMeten en weten
De werkzaamheden van Cynthia starten met de wens van een gemeente dat er geluid wordt gemeten bij een evenement. Ze overlegt dan met de gemeente onder andere over de tijdstippen waarop de metingen moeten plaatsvinden en de locaties waar de meetapparatuur moet staan. De afgegeven vergunning voor het evenement staat daarbij centraal: daarin worden namelijk de geluidsvoorschriften vermeld waaraan de organisatie zich moet houden. Als duidelijk is wat de gemeente van de RUD NHN verwacht, instrueert Cynthia de toezichthouder die bij het evenement geluidmetingen gaat uitvoeren en voorziet ze hem van de juiste documenten. Natuurlijk voert Cynthia zelf ook regelmatig geluidmetingen uit tijdens evenementen en loopt ze horecarondes. “Meestal gaat het goed, en vinden er geen overschrijdingen plaats. Is dat niet het geval dan heeft de toezichthouder de taak om de organisatie erop aan te spreken. De organisator krijgt het verzoek het geluid zachter te zetten. Geeft hij hieraan geen gehoor dan overlegt de toezichthouder met de contactpersoon van de gemeente over te nemen stappen”, aldus   Cynthia.

Foto: Cynthia Meijer

Preventief
In Alkmaar bijvoorbeeld is het mogelijk om een preventieve last onder dwangsom op te leggen. Daarmee heeft de toezichthouder meteen een sanctiemiddel in handen. Maar in andere gevallen wordt achteraf opgetreden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Cynthia: ''De toezichthouder stelt verslagen op na de gelopen rondes tijdens het evenement. De horeca- en evenementencoördinator toetst deze en verstuurt ze naar de gemeente. Organisatoren van evenementen huren vaak geluidstechnici in. Ook met hen onderhouden we contact en bespreken we wat beter kan. Geen feestje zonder evaluatie, immers.”

Omwonenden
En wat heeft een omwonende hieraan? Een leefbare omgeving staat voorop. Wat het lastig maakt is dat geluidsoverlast een subjectief begrip is, zeker in relatie tot evenementen. Een goed initiatief bij een van onze gemeenten is daarom dat bewoners zelf kunnen zien hoe het geluid wordt afgeregeld bij de kermis of gemeten bij een evenement. Dat maakt voor hen duidelijk hoe het toezicht op het naleven van de evenementenvergunning in de praktijk werkt. De gemeente laat zo zien dat ze omwonenden serieus neemt. Dit is geen garantie voor minder klachten, maar wel voor meer begrip.

 

Terug naar de nieuwsbrief